dr Ben Sassi

Adiunkt

Dr Ben Sassi - Adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest absolwentem prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoich badaniach naukowych zajmuje się teorią i historią prawa. Jego zainteresowania badawcze obejmują również prawo muzułmańskie, prawo międzynarodowe publiczne jak również zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego FORUM Kozminski Law Students Association. Jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. „Działalność kół naukowych w dobie pandemii”. Jest także autorem publikacji naukowych oraz poradniczych z zakresu prawa.

Publikacje w czasopismach naukowych:

SASSI B. (2021), "Transformacja linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących skuteczności umów międzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym po II wojnie światowej – teoria a praktyka", Transformacje, (109) 2021, s. 85-97, afiliacja: ALK.

SASSI B. (2020), "Recenzja: Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz, Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 12 nr 4, s. 268–271, afiliacja: ALK.  

Od 2016 roku stale prowadzi kolumnę o tematyce prawnej w miesięczniku o profilu samorządowym.
Od 2009 r. sprawował nadzór nad sprzedażą w Spółkach o międzynarodowym zasięgu.
Od 2016 r. zarządza także spółkami prawa handlowego.
Zawodowo dotychczas oprócz obsługi consultingowej przedsiębiorstw zajmował się organizacją międzynarodowych konferencji dwustronnych wspierających wymianę handlową jak również aktywnie uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach handlowych aktywnie działając na rzecz promocji polskich produktów za granicą.
W 2018 roku pracował w zespole ekspertów tworzących Sektorową Ramę Kwalifikacji w Handlu na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych