alk
dr Beata Radzka
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Starszy wykładowca