dr Antoni Ludwiczyński

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2019), "Kierunki zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, 1(127)/19, s. 11-27, afiliacja: ALK.

LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), "Różnorodność kontraktów psychologicznych i ich uwarunkowania", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s. 119-139, afiliacja: ALK.

LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (2007), "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność MŚP", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 4-5, s. 88-99, afiliacja: WSPIZ.

TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), "Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s. 17-32, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2003), "ZZL - postęp, zastój, regres? Część I", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2003), "ZZL - postęp, zastój, regres? Część II", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2003), "ZZL - postęp, zastój, regres? Część III", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2003), "ZZL - postęp, zastój, regres? Część IV", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (red.), (2006), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A., KRÓL H. (red.), (2006), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (red.), (2005), "Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach - Liderach Konkursu ZZL", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (red.), (2004), "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), "HRM in Poland: integrate to develop people", w: Ch. Scholz, H. Bohm (red.), Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Routledge, Londyn, s. 313-342, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2007), "Bakalland SA. ", w: Król H. (red.), Zarzadzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., WSPIZ i WAIP, Warszawa, s. 221-240, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A., FILIPOWICZ G. (2007), "Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS", w: Borkowska S. (red.), Systemy wysoce efektywnej pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), Warszawa, s. 79-91, afiliacja: ALK.

LUDWICZYŃSKI A. (2006), "Około 20% ćwiczeń zawartych w opracowaniu", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2006), "Analiza pracy i planowanie zatrudnienia", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, PWN, Warszawa, s. 159-190, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2006), "Alokacja zasobów ludzkich organizacji", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, PWN, Warszawa, s. 191-230, afiliacja: ALK.

LUDWICZYŃSKI A., Staniewski M. (2006), "Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania", w: Kwiatkowski S. (red.), Dobra gospodarka, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2006), "Wartościowanie pracy ", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 231-274, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2006), "Ocenianie pracowników", w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 275-316, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2006), "Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia", w: Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2004), "Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi", w: Kozioł W., Koładkiewicz I. (red.), Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 367-380, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2004), "Dylematy elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach", w: Król H. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR-ZARZĄD, Warszawa, s. 85-98, afiliacja: WSPIZ.

LUDWICZYŃSKI A. (2003), "Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą", w: Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 387-400, afiliacja: WSPIZ.