dr Anna Syrek-Kosowska, prof. AWSB

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów