dr Anna Pikos

Katedra Zarządzania
Adiunkt

Główne zainteresowania badawcze dr Anny Pikos to: długowieczność organizacyjna, historia biznesu i problematyka zaufania.

Projekty: dr Anna Pikos kieruje grantem grant Miniatura 2 NCN - projekt „Czynniki długowieczności polskich firm". Jest wykonawcą w grancie TiGRE "Trust in Governance and Regulation in Europe" finansowanym z programu Horyzont 2020 oraz NCN OPUS-19 „Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli”.

Współpraca z otoczeniem społ.-gosp.:

-Stworzenie wraz z prof. Olejniczakiem kursu „Historia biznesu: Długowieczne firmy i legendarni przedsiębiorcy” realizowanego we współpracy ze 100-letnimi polskimi firmami i muzeami korporacyjnymi w Warszawie.

- Raport „Długowieczne firmy Warszawy” opublikowany w styczniu 2021 r., w czasie pandemii, który miał na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Warszawy na temat istnienia długowiecznych warszawskich firm i wsparcie tych firm w trudnych czasach.

- Raport „Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce. Badanie wstępne” 12.10.2021, prezentuje wyniki badań CAWI nt. poziomu zaufania obywateli do Komisji Nadzoru Finansowego.

- Raport „Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce. Badanie pełne” 10.01.2022, prezentuje wyniki badań CATI nt. poziomu zaufania obywateli do Komisji Nadzoru Finansowego.

Publikacje w czasopismach naukowych:

PIKOS A. (2022), "Restoring Trust in an Organization after a Business School Rankings Scandal", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1/2022 vol. 2017, s. 93–114, afiliacja: ALK.

OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2021), "Rola i zadania archiwów biznesowych w świetle dorobku Sekcji Archiwów Biznesowych Międzynarodowej Rady Archiwów a perspektywy rozwoju polskich archiwów biznesowych", Archeion , 2021, T. CXXII, s. 196–251, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2019), "The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 14, Issue 1, s. 84-102, afiliacja: ALK.

OLEJNICZAK T., PIKOS A., Goto T. (2019), "In search of continuity: Theoretical and methodological insights from a case study of a Polish centennial company", JOURNAL OF MANAGEMENT HISTORY, Vol. 25 No. 4, s. 565-584, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2018), "Continuity of Narratives: Reinterpretations of Polish Business History", Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 26, No. 4/2018, s. 47–63, afiliacja: ALK.

PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2017), "Business History in Poland: Current State and Future Potential", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 3, s. 55-77, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), "Goodwill impairment test disclosures under uncertainty", Journal of Accounting and Management Information Systems, 15, 4, s. 639-660, afiliacja: ALK.

PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2016), "Gamification in Education: “American Dream” Game", Translational Systems Sciences, Simulation & Gaming in the Network Society, 9, s. 147-158, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2015), "Introduction of Risk Management into Municipal OfficesAcross Poland as an Example of Organizational Change", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 23, 4, s. 74-97, afiliacja: ALK.

WARDASZKO M., PIKOS A. (2015), "ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s. 35-41, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), "Risk-based management control in the public sector in Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72, 72 (128), s. 62-77, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2012), "IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS THROUGH A GAMING SCENARIO IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s. 56-65, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), "Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s. 27-30, afiliacja: ALK.

Monografie:

KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2017), "Corporate financial communication in Poland", edu-Libri s.c., Kraków, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (red.), (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games ", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PIKOS A., GUDKOVA S., Gumińska V. (2019), "Cycles of Evolution of Ideal Types of Universities Causes and Consequences for the University Mission—The Case of Poland", w: G. Redding, A. Drew, S. Crump (red.), Oxford Handbook of Higher Education Systems and University Management, OXFORD UNIV PRESS, s. 110-129, afiliacja: ALK.

PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2018), "Organizacja jako zmiana", w: Dominika Latusek-Jurczak, Tomasz Olejniczak i Włodzimierz Piotrowski  (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, s. 321-351, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2018), "Organizacja jako wiązka zasobów", w: Dominika Latusek-Jurczak, Tomasz Olejniczak i Włodzimierz Piotrowski  (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, POLTEXT, s. 197-217, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), "Ośrodek KARTA: ratując ginące historie", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 435-454, afiliacja: ALK.

SIDOR J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), "Prirazlomnoye", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 475-494, afiliacja: ALK.

Jaworowska M., Korkuć K., PIKOS A. (2017), "Kontrowersyjna kampania Bijelo", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 47-50, afiliacja: ALK.

OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), "Przerwana historia Domu Towarowego Braci Jabłkowskich", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 103-112, afiliacja: ALK.

STAROSTKA J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), "Ćmielów: z tradycją w nowoczesność", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 209-216, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2017), "Mistrzostwa Europy w Pływaniu", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 415-428, afiliacja: ALK.

PIKOS A., STAROSTKA J. (2017), "Refinance", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 113-122, afiliacja: ALK.

STAROSTKA J., PIKOS A. (2017), "17 sekund InPostu", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 193-208, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), "Szczeciński Marsz dla Życia", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 403-414, afiliacja: ALK.

PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2017), "LOT of trouble", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 265-274, afiliacja: ALK.

PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2017), "Uniwersytet Dzieci", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 537-544, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2017), "Żaglowce w Szczecinie - The Tall Ships Races 2013", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 545-551, afiliacja: ALK.

OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), "Wodne wojny", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 371-392, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2017), "Writing a Case Study: Research Design", w: Latusek-Jurczak Dominika (red.), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL, s. 208-221, afiliacja: ALK.

PIKOS A. (2016), "Gamification in Education: American Dream Game", w: Kaneda, T., Kanegae, H., Toyoda, Y., Rizzi, P. (red.), Simulation and Gaming in the Network Society, Japan Association of Simulation & Gaming, Kyoto, s. 147-156, afiliacja: ALK.

PIKOS A., WARDASZKO M., Szymański K. (2015), "Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, POLTEXT, Warszawa, s. 171-186, afiliacja: ALK.

PIKOS A., Czarnecki Ł. (2015), "Botnet Strikes Back: Entrepreneurial Risk Management ", w: Gudkova Svetlana  (red.), Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field  , POLTEXT, s. 65-82, afiliacja: ALK.

PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2015), "Gamification in Education: American Dream Game", w: - (red.), Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society , Ritsumeikan Univeristy, s. 6 -19 -70 - 6-19-83, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., Dynel M., PIKOS A. (2015), "Communicating Uncertainty in Financial Statement Narratives: Goodwill Impairment Testing", w: Jindřichovská I., Kubíčková D (red.), IFRS: Global Rules and Local Use, Anglo-American University, Praga, s. 68-82, afiliacja: ALK.

LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości", w: Przemysław Banasik (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Kowalewski &Wolff, Gdańsk, s. 176-193, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), "Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective", w: Jindřichovská I., Kubíčková D (red.), IFRS: Global Rules and Local Use, Anglo-American University, Praga, s. 70-79, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "The use of risk information by investors - a simulation study", w: W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka (red.), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games , POLTEXT, Warszawa, s. 235-241, afiliacja: ALK.  

- 2017-2021, członek Zespołu do spraw oceny wniosków w projekcie „Akredytacje zagraniczne”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- od 2020 ekspert, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.