dr Anna Olszewska

Katedra Zarządzania
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

OLSZEWSKA A. (2015), "Students’ perceptions and attitudes towards entrepreneurship, a cross- program and cross-cultural comparison", JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (COES&RJ-JSS), 4, 1, s. 597-610, afiliacja: ALK.

OLSZEWSKA A. (2014), "The end of the Work- Life Balance era? Expatriates perspective", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & HUMAN BEHAVIOR STUDY, 1 (4), s. 73-77, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

OLSZEWSKA A. (2013), "Current needs and challenges of young expats in Dubai and Singapore- cultural dimension", w: Czesław Szmidt (red.), Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii, POLTEXT, Warszawa, s. 65-83, afiliacja: ALK.