alk
dr Anna Macko
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt