Uchańska-Bieniusiewicz A., dr

dr Anita Uchańska-Beniusiewicz

Katedra Strategii
Adiunkt

Dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz – Adiunkt w Katedrze Strategii ALK. Absolwentka dwóch kierunków: finansów i bankowości oraz stosunków międzynarodowych w SGH w Warszawie, laureatka Stypendium Fundacji Rotary na Uniwersytecie w Tybindze, Niemcy. Uczestniczka programów Akademia Liderów Rynku Kapitałowego i Akademia Mediów Fundacji im. Lesława A. Pagi. Stypendystka DAAD i Fundacji Alexandra von Humboldta na doktoranckie pobyty badawcze na Uniwersytecie w Moguncji oraz na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Laureatka Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego. 

Pracę doktorską z zakresu zarządzania w mediach i ekonomiki mediów obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Do jej zainteresowań badawczych należą strategie przedsiębiorstw medialnych, transformacja cyfrowa, usieciowienie, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, komunikacja, innowacyjność. Doświadczenie zdobywała zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, łącząc sferę nauki ze sferą biznesu. Jako redaktor i koordynator Redakcji Nauk Ekonomicznych w Wydawnictwie Naukowym PWN była odpowiedzialna za publikacje naukowe, a w UMWM w Warszawie współtworzyła Strategię innowacji dla Mazowsza oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje. W PARP zajmowała się aktywizacją polskiego rynku kosmicznego oraz innowacyjnymi projektami B+R, co kontynuowała na Politechnice Warszawskiej. Współpracowała z Uczelnią Łazarskiego i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami, aplikowania o zewnętrzne dofinansowanie projektów, zarządzania w mediach oraz komunikacji i digital marketingu oraz prostego języka. Ukończyła Kurs redakcji merytorycznej PTWK, studia podyplomowe z audytu strategicznego na UW oraz posiada certyfikaty Prince2 Foundation i Agile PM. Jej pasją są języki obce – zna angielski, niemiecki i hiszpański na poziomie C2,  a francuski B2. Uczyła się też portugalskiego, rosyjskiego i japońskiego.