alk
dr Alicja Maksimowicz-Ajchel
Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Starszy wykładowca