alk

dr Alicja Maksimowicz-Ajchel

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Starszy wykładowca

Dr Alicja Maksimowicz-Ajchel - doktor nauk ekonomicznych, magister ekonomii o specjalności cybernetyka ekonomiczna i informatyka, obecnie starszy wykładowca w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Obszarami zainteresowań badawczych dr Maksimowicz-Ajchel są metody ilościowe oraz demografia. W swojej pracy zawodowej odbyła staże zagraniczne, brała udział, a także kierowała realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych. Jest autorką i współautorką monografii oraz artykułów z zakresu metod ilościowych i demografii. Jest także autorką trzech podręczników do statystyki.

Monografie:

MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2013), "Zarys statystyki. Podręcznik do nauki zawodu. Branża ekonomiczna", WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2007), "Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego", WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, afiliacja: Inna.

MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2004), "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia statystyki", WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.  

Dr Alicja Maksimowicz-Ajchel ma wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami. Od początku pracy prowadzi zajęcia ze statystyki i demografii. Wykłada statystykę opisową i matematyczną na poziomach studiów licencjackich i magisterskich oraz statystykę w biznesie na studiach podyplomowych MBA. Charakter dorobku naukowego dr Maksimowicz-Ajchel odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych.