dr Aleksandra Łuczak

Centrum Języków Obcych
starszy lektor

dr Aleksandra Łuczak - Anglistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 1997 roku pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi lektoraty i konwersatoria ze specjalistycznego języka angielskiego – legal and business English. Jej studenci skutecznie przygotowują się do prestiżowych egzaminów certyfikowanych na najwyższych poziomach zaawansowania. Od 2019 roku jest dyrektorem Centrum Języków Obcych i kierownikiem koordynatorem Centrum Egzaminacyjnego TOLES i Linguaskill. Kieruje pracą prawie 60-osobowego zespołu lektorów języków obcych. Jest autorką licznych artykułów poświęconych nauczaniu języków obcych dla celów specjalistycznych oraz materiałów dydaktycznych do nauki angielskiego języka prawniczego. Wiele z nich udostępnia na zasadzie pro bono w mediach społecznościowych i na swoich stronach internetowych. Współpracuje jako metodyk i trener ze szkołami językowym. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach szkoląc nauczycieli języków obcych. Za swoje publikacje i innowacje w dydaktyce otrzymała 10 nagród Rektora ALK. Projektem, z którego jest szczególnie dumna było stworzenie aplikacji do testowania języków obcych pustulka.edu.pl. W czasie pandemii pracowała nad stworzeniem wspólnoty praktyków (SiC!) skupiającej lektorów języków obcych w ALK, która buduje relacje i zachęca do wymiany doświadczeń pod hasłem „Sharing is Caring”. Od wielu lat prowadzi swoją szkołę języka angielskiego online i wydawnictwo PER SE wydając książki propagujące lokalną historię swojego rodzinnego miasta Legionowa.

Publikacje w czasopismach naukowych:

ŁUCZAK A. (2017), "Using Memrise in Legal English Teaching", STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, 49, 1, s. 141-152, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2014), "DEVELOPING SPOKEN ACADEMIC SKILLS. ON CONFERENCE POSTERS – A NEW ACADEMIC AND RESEARCH GENRE", International Journal of Arts and Sciences, 07, 02, s. 63-75, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2013), "Scaffolding the Writing Component of the English for Law Syllabus at University", STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, 47, 34, s. 93-112, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2012), "Learning to Teach Legal English. Teacher's Professional development in ELP Context", SCIENTIFIC BULLETIN - EDUCATION SCIENCES SERIES, 2, s. 114-142, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2012), "Czy używamy zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka (CLIL) na zajęciach prawniczego języka angielskiego? ", Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Anglica I, Studia Anglica I, 106, s. 135-143, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2010), "Legal English Courses at Universities. Should We Prepare Students For Certificate Exams or Communication in the Work Place?", International Journal of Arts and Sciences, Volume 3, 18, s. 186-197, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2010), "Innowacyjność uczenia się i nauczania języków obcych - szanse i bariery", JĘZYKI OBCE W SZKOLE, 5, s. 48-55, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2010), "English for Polish Lawyers", THE TEACHER, 1 (75), s. 4, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2010), "Legal English Courses at Universities by Non-Lawyer Teachers. Pursuing the Professional Development", INTERNATIONAL CONFERENCE PHOENIX - PHE PROCEEDINGS, 1, s. 253-258, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2008), "Lekcje języka prawniczego nr 1-14 ", THE TEACHER, 8-9(61) - 12(74), s. -, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2008), "Civil Law versus Common Law", THE TEACHER, 8-9 (61), s. 58-59, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2007), "Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(85), s. 39, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

Petz A., Wiebalck A., ŁUCZAK A., Arnold J., Cooper P., Best D. (2016), "Legal English Teacher Training Manual. A resource kit for entry-level legal English teachers", EULETA. European Legal English Teachers' Association, Hamburg, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2005), "Teaching English for Law w IATEFL Newsletter No. 26 Post-Conference Issue", IATEFL POLAND, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

ŁUCZAK A., Metera-Debaene E. (2002), "Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania materiałów do nauki języków", Fraszka Edukacyjna, afiliacja: Inna.

ŁUCZAK A., KOMOROWSKA H. (2001), "Konstrukcja programu nauczania języka obcego dla celów specjalistycznych", IBE, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

ŁUCZAK A. (2017), "Increasing law students’ employability skills in the English for Legal Purposes (ELP) classroom.", w: dr hab. Magdalena Sowa, dr hab. Jarosław Krajka (red.), Innovations in Languages for Specific Purposes - Present Challenges and Future Promises , PETER LANG GMBH, Frankfurt am Main, s. 131-147, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2015), "Memrise w nauce języka prawniczego", w: dr inż. Elżbieta Gajek (red.), Technologie mobilne w kształceniu językowym, Texter Sp. z o.o., Warszawa, s. 50-64, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2014), "Poland: Through Golden and Dark Ages of History and Education", w: WILLIAM F. PINAR (red.), International Handbook of Curriculum Research. 2nd Edition, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s. 391-396, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2014), "Preparing Students for the Delivery of Poster Presentations in English", w: K. Warchał, A. Łyda  (red.), Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond , UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 119-137, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A., Vyushkina E. (2012), "Developing Students' Commercial and Intercultural Awareness Using Web 2.0 Tools", w: Nazarenko A. L. (red.), Informacjono-komynikadjonjie technologii w lingwiskikije lingwodidaktikije i mjeżkulturnoj komunikacji, Lomonosov Moscow State University, Moskwa, s. 227-235, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2012), "Tertiary Teachers as ELP Course Designers", w: Richard Repka, Krzysztof Polok (red.), The Multiple Faces of an English Teacher, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, s. 187-210, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2011), "To Translate or Not To Translate. On Use of the L1 in the Legal English Classroom", w: S.N. Tumanov (red.), Prawo i jewo realizacija w  XXI wieke, Ministerstwo Nauki Federacji Rosyjskiej, Saratov, s. 155, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2011), "ESP Courses at Universities. Preparing Students for the Challenges of the European Market", w: Komorowska H. (red.), Issues in Promoting Multilingualism. Teaching – Learning – Assessment., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, s. 59-79, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2011), "Identifying CLIL Competences for Legal English Teachers", w: Khizhnyak S.P.  (red.), Legal English: Theory and Practice of Teaching, Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, Saratów, s. 45-54, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2010), "Legal English Class of 2010. Teach, Learn and Integrate with Technology", w: Nazarenko L. (red.), New Technologies - Old Teaching Methods?, UAS Technikum Wien, Wiedeń, s. 127-135, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2010), "Whose needs? Designing English for Legal Purposes Courses: a Negotiation Process", w: Chirznjak S.P., Rodionowa  O.S., Nazarowa R., Spiridonowa T.A. (red.), Innostrannyje Jazyki w Kontestie Mierzdunarodnoj Komunikacji, Saratov State University, Teacher Training Institute, Saratów, s. 339-351, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2009), "Lekcje języka specialistycznego z dorosłymi słuchaczami. Struktura i przebieg zajęć jezykowych", w: Komorowska H. (red.), Skuteczna nauka języka obcego, CODN Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, s. 290-303, afiliacja: ALK.

ŁUCZAK A. (2005), "Teaching English for Law", w: - (red.), IATEFL Newsletter No. 26 Post-Conference Issue, IATEFL POLAND, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

ŁUCZAK A. (2003), "Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego dla celów specjalistycznych (ESP)", w: Komorowska H. (red.), Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. xxx.  

 

Dyrektor Centrum Języków Obcych 2019 - obecnie

Kierownik Koordynator Centrum Egzaminacyjnego TOLES 2020 - obecnie

Kierownik Pracowni angielskiego języka prawniczego w ALK 2010 - obecnie

Lektor języka angielskiego w ALK 1997 - obecnie