dr Aleksandra Łuczak
Centrum Języków Obcych
Starszy lektor
CV

dr Aleksandra Łuczak - Anglistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 1997 roku pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi lektoraty i konwersatoria ze specjalistycznego języka angielskiego – legal and business English. Jej studenci skutecznie przygotowują się do prestiżowych egzaminów certyfikowanych na najwyższych poziomach zaawansowania. Od 2019 roku jest dyrektorem Centrum Języków Obcych i kierownikiem koordynatorem Centrum Egzaminacyjnego TOLES i Linguaskill. Kieruje pracą prawie 60-osobowego zespołu lektorów języków obcych. Jest autorką licznych artykułów poświęconych nauczaniu języków obcych dla celów specjalistycznych oraz materiałów dydaktycznych do nauki angielskiego języka prawniczego. Wiele z nich udostępnia na zasadzie pro bono w mediach społecznościowych i na swoich stronach internetowych. Współpracuje jako metodyk i trener ze szkołami językowym. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach szkoląc nauczycieli języków obcych. Za swoje publikacje i innowacje w dydaktyce otrzymała 10 nagród Rektora ALK. Projektem, z którego jest szczególnie dumna było stworzenie aplikacji do testowania języków obcych pustulka.edu.pl. W czasie pandemii pracowała nad stworzeniem wspólnoty praktyków (SiC!) skupiającej lektorów języków obcych w ALK, która buduje relacje i zachęca do wymiany doświadczeń pod hasłem „Sharing is Caring”. Od wielu lat prowadzi swoją szkołę języka angielskiego online i wydawnictwo PER SE wydając książki propagujące lokalną historię swojego rodzinnego miasta Legionowa.

Dodatkowe informacje

Dyrektor Centrum Języków Obcych 2019 - obecnie

Kierownik Koordynator Centrum Egzaminacyjnego TOLES 2020 - obecnie

Kierownik Pracowni angielskiego języka prawniczego w ALK 2010 - obecnie

Lektor języka angielskiego w ALK 1997 - obecnie