dr Agata Miętek

Zakład Prawa Pracy
Adiunkt

Dr Agata Miętek - w 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem prawo na WPiA UW oraz roczne studia w Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Następnie, ukończyła studia doktoranckie na WPiA UW i 9 kwietnia 2018 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy”. W maju 2019 r. zaktualizowana wersja rozprawy doktorskiej została opublikowana nakładem Wydawnictwa C.H. BECK. W czerwcu 2019 r. dr Miętek ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w SGH. W grudniu 2019 r. zdobyła trzecią nagrodę w XXI edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W lutym 2020 r. wygrała postępowanie konkursowe i została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Akademii Leona Koźmińskiego. W czerwcu 2020 r. nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się trzeci tom Systemu Prawa Medycznego „Organizacja systemu ochrony zdrowia”, w którym wraz z prof. dr hab. Łukaszem Pisarczykiem jest autorką rozdziału „Prawo pracy w ochronie zdrowia”. Poza powyższymi opracowaniami dr Miętek jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym artykułów w Monitorze Prawa Pracy, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, Personelu Plus, na łamach portal International Law Office, gdzie wyjaśnia w jaki sposób interpretować i stosować niejednokrotnie trudne i niejasne przepisy prawa. W tym celu, w okresie epidemii podjęła się współautorstwa komentarza „COVID-19. Komentarz do ustaw antykryzysowych. Beck OK.” pod redakcją Kamila Szmida.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MIĘTEK A., Pisarczyk Ł. (2021), "Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 178-194, afiliacja: ALK.

Monografie:

MIĘTEK A. (2019), "Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy", Wydawnictwo C.H. Beck, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MIĘTEK A., Pisarczyk Ł. (2021), "Prawo pracy w ochronie zdrowia", w: Dobrochna Bach-Golecka, Rafał Stankiewicz (red.), Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego. Tom 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 785-842, afiliacja: ALK.  

Dr Agata Miętek od ponad 10 lat wspiera polskich i zagranicznych przedsiębiorców w stosowaniu polskiego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego. Ma bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących przejścia zakładów pracy oraz zwolnienia grupowe i likwidacje zakładów pracy. Doradza klientom w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, jak również delegowania obywateli polskich za granicę i obywateli państw trzecich do Polski. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz w postępowaniach przeciwko ZUS. Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zdobywała między innymi pracując w czołowych polskich kancelariach prawnych. Zaowocowało to imponującą liczbą projektów, w których uczestniczyła i które umożliwiły nabycie znakomitych umiejętności praktycznych.

IV 2021 – nadal Praca w Kancelarii Adwokackiej Agata Miętek

V 2020 – III 2021 Praca w Kancelarii Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., stanowisko: Lider Praktyki Prawa Pracy, managing associate

II 2013 – IV 2020 Praca w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k., Departament Prawa Pracy, stanowisko: prawnik, a następnie starszy prawnik

XII 2012 – II 2013 Praca w Kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki, sp. k., stanowisko: młodszy prawnik

II 2011 – XII 2012 Praca w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k., Zespół Prawa Pracy, stanowisko: prawnik praktykant.