Jastrzębowska-Tyczkowska A., dr

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Katedra Ekonomii
Adiunkt, Post doc w projekcie

Agata Jastrzębowska-Tyczkowska pracuje na stanowisku post doc w projekcie badawczym BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie, realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska), pod kierownictwem prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej. 

Od 2020 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wspólne Podwórko, organizacji non – profit, działającej na rzecz kompleksowego wsparcia zdrowia psychicznego oraz rozwoju dzieci i młodzieży, a także dorosłych i ich środowiska społecznego. W latach 2009-2021 pracowała w Uniwersytecie SWPS, gdzie obejmowała różne stanowiska organizacyjne oraz zajmowała się dydaktyką, tj.: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów czy Ekspert w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej ds. doktoratów wdrożeniowych oraz ewaluacji. Wcześniej w Uniwersytecie SWPS ukończyła studia magisterskie (psychologia społeczna, 2008) oraz doktoranckie (psychologia, 2016). 

W latach 2015-2016 współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie współtworzyła Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.  

Swoją agendę badawczą buduje wokół czterech pojęć: migracji, kompetencji społecznych, komunikacji międzyludzkiej oraz dopasowania kompetencyjnego człowieka do pracy (ang. Person-Job competency fit). 

Jest pomysłodawczynią oraz liderką kampanii społecznej Mów do mnie grzecznie, której celem jest promowanie w społeczeństwie komunikacji asertywnej, zgodnej z modelem Porozumiewania się bez przemocy (ang. Nonviolent Communication).   

1.    Grabowska, I., Jastrzebowska, A. (2022). Migration and the Transfer of Informal Human Capital: Insights from Central Europe and Mexico. Routledge: Taylor & Francis. 

2.    Jastrzębowska, A. (2020). Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. ISBN: 978-83-7383-990-8.

3.    Grabowska, I., Jastrzębowska, A. (2019). The impact of migration on human capacities of two generations of Poles: The interplay of the individual and the social in human capital approaches, Journal of Ethnic and Migration Studies, Special Issue, 47(8), 1829-1847. DOI: 10.1080/1369183X.2019.1679414.  

4.    Jastrzębowska-Tyczkowska, A. (2017). Od czego zależy zachowanie człowieka? Perspektywa psychologiczna oraz neuropsychologiczna. [W:] G. Jastrzębowska, J. Góral-Półrola, A. Kozołub (red.), Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka. Opole: Wydawnictwo UO, s. 241-256, ISBN: 978-83-7395-772-5.

5.    Jastrzębowska-Tyczkowska, A., Skarżyńska, K. (2016). Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy, Czasopismo Psychologiczne, 22, 2, 173-182, DOI: 10.14691/CPPJ.22.2.173, ISSN 1425-64460.     6.    Michalaszek, A., Jastrzębowska, A., Kaczmarek, L. (2012). Metody Mouselab i WebDiP jako przykłady komputerowych metod śledzenia procesu, stosowanych w badaniu procesów decyzyjnych. W: W. J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 207-222). Poznań: Wydawnictwo UAM, ISBN 978-83-62243-92-1.