alk
dr Agata Dembek
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt