dr Agata Dembek

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

Iskandarova M., DEMBEK A., Fraaije M., Matthews W., STASIK A., Wittmayer J., Sovacool B. (2021), "Who finances renewable energy in Europe? Examining temporality, authority and contestation in solar and wind subsidies in Poland, the Netherlands and the United Kingdom", Energy Strategy Reviews, vol. 38, s. online, afiliacja: ALK.

DEMBEK A. (2020), "Knitting an action net to reduce plastic waste: reusable takeout food containers in New York City", CULTURE AND ORGANIZATION, Vol. 26 , s. 159-174, afiliacja: ALK.

DEMBEK A. (2018), "Za czym tęsknimy?", STAN RZECZY, 14, 1, s. 251-258, afiliacja: ALK.

DEMBEK A. (2016), "Emotions and the market: How are emotions made economically effective?", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 14, 3, s. 113-126, afiliacja: ALK.

Jorgensen K., Henriksen L., DEMBEK A. (2015), "Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency – Introduction to the Special Issue Part Two", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 13, 4, s. 1-3, afiliacja: ALK.

DEMBEK A., Henriksen L., Jorgensen K. (2015), "Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 13, 3, s. 1-4, afiliacja: ALK.

DEMBEK A., Włoch R. (2014), "The impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012", PERSPECTIVES. THE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1/2014, s. 33-47, afiliacja: ALK.

DEMBEK A. (2013), "Rekonstrukcja sposobów uprawomocnienia zarządzania relacjami i emocjami w organizacji biznesowej", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 2/2013, s. 155-172, afiliacja: Inna.

DEMBEK A. (2013), "The contemporary model manager as a new man the creator", International Journal of Management Concepts and Philosophy, , 2, s. 103-115 , afiliacja: Inna.

DEMBEK A., Halawa M., Krajewski M. (2012), "Emocje w późnym kapitalizmie. Wprowadzenie", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74), s. 7-10, afiliacja: Inna.

DEMBEK A. (2012), "Profesjonalizacja emocji w domu i w pracy – wybrane przejawy problematyzacji emocji we współczesnym kapitalizmie", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74)/2012, s. 42-53, afiliacja: Inna.

DEMBEK A. (2011), "O obecności ideału romantyczności we współczesnych związkach miłosnych", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1/2011, s. 147-166, afiliacja: Inna.

DEMBEK A. (2009), "O totalności. Kilka refleksji na temat siły dyskursu terapeutycznego", KULTURA POPULARNA, 3/4 (25/26) , s. 4-11, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

DEMBEK A., Roszkowska-Menkes M. (2017), "Business in Society. Why is teaching sustainability in business schools still difficult?", w: Wolfgang Amann, Jenson Goh (red.), Phronesis in Business Schools: Reflections on Teaching and Learning (Research in Management Education and Development) , Information Age Publishing, s. 147-156, afiliacja: ALK.

DEMBEK A. (2013), "O (nie)moralnej kondycji polskiego obywatelstwa i polskich elit", w: prof. Anna Giza (red.), Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, SCHOLAR, Warszawa, s. 146-157, afiliacja: Inna.

DEMBEK A. (2012), "Czy utowarowienie emocji musi być przejawem opresji? ", w: K. Strzyczkowski, T. Maślanka (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 97-106, afiliacja: Inna.