dr Agata Dembek

Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. DEMBEK A. (2020), "Knitting an action net to reduce plastic waste: reusable takeout food containers in New York City", CULTURE AND ORGANIZATION, Vol. 26 , s. 159-174, afiliacja: ALK.

 

 1. DEMBEK A. (2018), "Za czym tęsknimy?", STAN RZECZY, 14, 1, s. 251-258, afiliacja: ALK.

 

 1. DEMBEK A. (2016), "Emotions and the market: How are emotions made economically effective?", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 14, 3, s. 113-126, afiliacja: ALK.

 

 1. Jorgensen K., Henriksen L., DEMBEK A. (2015), "Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency – Introduction to the Special Issue Part Two", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 13, 4, s. 1-3, afiliacja: ALK.

 

 1. DEMBEK A., Henriksen L., Jorgensen K. (2015), "Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 13, 3, s. 1-4, afiliacja: ALK.

 

 1. DEMBEK A., Włoch R. (2014), "The impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012", PERSPECTIVES. THE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1/2014, s. 33-47, afiliacja: ALK.

 

 1. DEMBEK A. (2013), "Rekonstrukcja sposobów uprawomocnienia zarządzania relacjami i emocjami w organizacji biznesowej", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 2/2013, s. 155-172, afiliacja: Inna.

 

 1. DEMBEK A. (2013), "The contemporary model manager as a new man the creator", International Journal of Management Concepts and Philosophy, , 2, s. 103-115 , afiliacja: Inna.

 

 1. DEMBEK A., Halawa M., Krajewski M. (2012), "Emocje w późnym kapitalizmie. Wprowadzenie", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74), s. 7-10, afiliacja: Inna.

 

 1. DEMBEK A. (2012), "Profesjonalizacja emocji w domu i w pracy – wybrane przejawy problematyzacji emocji we współczesnym kapitalizmie", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74)/2012, s. 42-53, afiliacja: Inna.

 

 1. DEMBEK A. (2011), "O obecności ideału romantyczności we współczesnych związkach miłosnych", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1/2011, s. 147-166, afiliacja: Inna.

 

 1. DEMBEK A. (2009), "O totalności. Kilka refleksji na temat siły dyskursu terapeutycznego", KULTURA POPULARNA, 3/4 (25/26) , s. 4-11, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. DEMBEK A., Roszkowska-Menkes M. (2017), "Business in Society. Why is teaching sustainability in business schools still difficult?", w: Wolfgang Amann, Jenson Goh (red.), Phronesis in Business Schools: Reflections on Teaching and Learning (Research in Management Education and Development) , Information Age Publishing, s. 147-156, afiliacja: ALK.

 

 1. DEMBEK A. (2013), "O (nie)moralnej kondycji polskiego obywatelstwa i polskich elit", w: prof. Anna Giza (red.), Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, SCHOLAR, Warszawa, s. 146-157, afiliacja: Inna.

 

DEMBEK A. (2012), "Czy utowarowienie emocji musi być przejawem opresji? ", w: K. Strzyczkowski, T. Maślanka (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 97-106, afiliacja: Inna