alk
dr Adrian Struciński
Katedra Rachunkowości
Starszy wykładowca