Anna Kovbasiuk

Anna Kovbasiuk

Anna rozwija karierę naukową jako doktorantka w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. Dariusza Jemielniaka i studentka Neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Obecnie prowadzi warsztaty i seminaria “Big Data and Algorithms”, “Data visualization”, “Statistics for Machine Learning”, “Introduction to Python”, “Introduction to Online Analysis and Data Mining”, oraz “Customer/User Experience” w Akademii Leona Koźmińskiego. Anna rozwija swoją wiedzę w dziedzinie interakcji człowiek-komputer i neuronauki, prowadząc badania przy pomocy różnych narzędzi behawioralnych i psychofizjologicznych, takich jak MRI, EEG, EMG, EDA i eye tracking.