Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów
Starszy doradca edukacyjny