Rynki zagraniczne– zakres studiów na kierunku ekonomia I stopnia

Rynki zagraniczne- zakres studiów I stopnia ekonomii

Rynki zagraniczne – zakres studiów na kierunku ekonomia I stopnia

O zakresie

Celem studiów ekonomicznych w zakresie rynki zagraniczne jest przygotowanie Cię do pracy na stanowisku specjalisty zajmującego się projektowaniem, realizacją i oceną strategii oraz planów operacyjnych związanych z międzynarodową ekspansją przedsiębiorstw.

Jako absolwent lub absolwentka będziesz wiedzieć m.in.: 

 • na czym polega przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
 • jak zidentyfikować i ocenić ryzyka ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa,
 • jak kompleksowo wprowadzić firmę na rynki zagraniczne.

Kluczowe umiejętności

Podczas studiów poznasz metody prowadzenia wywiadu gospodarczego oraz narzędzia pomocne w ocenie konkurencyjności firm i rynków. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę o rynkach międzynarodowych w przekroju sektorowym. Nauczysz się dostrzegać i oceniać ryzyko oraz szanse związane z ekspansją międzynarodową przedsiębiorstw. Poznasz mechanizmy działania rynków finansowych oraz zyskasz praktyczne umiejętności związane z obsługą, także finansową, globalnych łańcuchów dostaw.

Adresaci zakresu

Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego, także w wymiarze globalnym? Odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki? Pomagać firmom, instytucjom, organizacjom zaistnieć na rynkach zagranicznych? Pracować w środowisku międzynarodowym? Jeśli tak – te studia są dla Ciebie.

Słowo od Kierownika zakresu

Waldemar Karpa, Ph.D.
prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i rosnącą współzależnością. Coraz bardziej przewagę na konkurencyjnych rynkach zdobywają ci, którzy rozumieją, jak procesy gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata wpływają na siebie i wzajemnie się przenikają.

Program rynki zagraniczne w Koźmińskim nie tylko pozwala zrozumieć, jak działa gospodarka światowa, ale także dostarcza narzędzi do analizy i pomiaru wpływu mechanizmów ekonomicznych i politycznych na sytuację konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarek narodowych. 

Jeśli interesują się procesy ekonomiczne dziejące się w światowej gospodarce, chcesz posiadać wiedzę i umiejętności, by wesprzeć przedsiębiorców (w tym być może siebie) planujących wejście na rynki zagraniczne, nie czekaj, dołącz do nas.

Jako student lub studentka studiów otrzymasz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in:

 • mechanizmów funkcjonowania światowych rynków produktowych, surowcowych i finansowych,
 • strategii umiędzynarodawiania przedsiębiorstw,
 • metod prowadzenia wywiadu gospodarczego,

 • identyfikacji i szacowania szans/ryzyka związanych z ekspansją międzynarodową przedsiębiorstw,

 • tworzenia i wdrażania strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne,

 • projektowania i wdrażania optymalnych rozwiązań logistycznych związanych z pozyskiwaniem surowców na globalnych rynkach oraz efektywnego tworzenia łańcucha wartości,

 • pozyskiwania funduszy na ekspansję zagraniczną firmy oraz stosowania specjalnych narzędzi finansowania handlu i rozliczeń międzynarodowych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci ekonomii w zakresie rynki zagraniczne będą przygotowani do objęcia stanowisk takich jak m.in.:

 • analityk lub specjalista ds. rynków/ekspansji międzynarodowej w korporacjach, 
 • specjalista do spraw obsługi międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw w jednostkach, administracji publicznej (działy analiz, prognoz, planowania strategicznego, wsparcia dla rozwoju biznesu w ministerstwach, agencjach rządowych i samorządowych),
 • ekonomista w wydziałach gospodarczych ambasad, przedstawicielstw handlowych oraz izb gospodarczych,
 • lobbysta,
 • konsultant rynków w doradztwie strategicznym,
 • komentator ekonomiczny (media tradycyjne i cyfrowe),
 • przedsiębiorca planujący ekspansję międzynarodową własnej firmy.

Program

PRZEDMIOTY ZAKRESU RYNKI ZAGRANICZNE:

 • Strategie umiędzynarodowiania przedsiębiorstw
 • Globalne łańcuchy dostaw i rozliczenia międzynarodowe
 • Rynki surowcowe
 • Globalny rynek finansowy
 • Wywiad ekonomiczny i konkurencyjność gospodarek