Zwinne przywództwo ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – wyzwania lidera we współczesnym środowisku biznesowym

W nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym tradycyjne modele przywództwa przestają być wystarczające. Organizacje muszą być elastyczne i gotowe na szybkie dostosowanie się do zmian, aby przetrwać i odnosić sukcesy. W odpowiedzi na te wyzwania narodził się koncept zwinności w przywództwie (Leadership Agility). Czym tak naprawdę jest zwinność w organizacji? Jaka jest rola lidera w zwinnych transformacjach?  

Zwinne przywództwo

 

Założenia pracy w modelu Agile  

Zwinne przywództwo to podejście do zarządzania i kierowania organizacją, które kładzie nacisk na elastyczność, adaptację i podejmowanie decyzji w świecie wysokiej złożoności i ryzyka. To także sposób myślenia, który promuje otwartość na innowacje, uczenie się na błędach i szybką reakcję na sygnały pochodzące zarówno z wewnętrznego, jak i zewnętrznego otoczenia organizacji. Obecnie mamy do czynienia z trudnym i wymagającym środowiskiem biznesowym. Został nawet stworzony akronim określający ten stan jako VUCA, czyli Volatility (zmienność), Uncertanity (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity (wieloznaczność). VUCA odnosi się do wyzwań, z którymi muszą mierzyć się specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w zmieniającym się rynku pracy. W obszarze HR funkcjonuje również model BANI. Skrót pochodzi od słów: Brittle (łamliwy), Anxious (niepewny), Nonlinear (nieliniowy) i Incomprehensible (niewyjaśnialny). Jest to narzędzie, które pomaga w przewidywaniu trendów oraz planowaniu strategii biznesowych. Dzięki BANI organizacje mogą lepiej oceniać potencjał adaptacyjny kandydatów i pracowników.  

Zwinne przywództwo zakłada, że wymagania i cele projektu mogą ewoluować w trakcie jego trwania. Dlatego też zespoły Agile muszą być gotowe na szybką adaptację do zmian. Pracownicy oceniają wyniki po każdym slocie czasowym i dostosowują priorytety oraz plany, jeśli zajdzie taka potrzeba. W odniesieniu do klienta najważniejszym celem Agile jest dostarczanie danej wartości w sposób ciągły. Zamiast skupiać się na tworzeniu kompletnego produktu na samym początku projektu, Agile zachęca do dostarczania częściowego produktu w określonych okresach, co pozwala klientowi korzystać z niego szybciej. W zwinnej pracy istotną rolę odgrywa proces ciągłej analizy i doskonalenia. Zespoły regularnie oceniają swoje działania i wyniki, aby identyfikować obszary do poprawy i dostosowywać swoje praktyki.  

Funkcja i wyzwania lidera w zwinnej organizacji

Rola lidera w zwinnej organizacji jest kluczowa i różni się od tradycyjnych modeli przywództwa. Lider w zwinnej organizacji ma za zadanie wspierać zespół w realizacji celów, promować kulturę ciągłego doskonalenia oraz stworzyć środowisko sprzyjające adaptacji i innowacjom. Przywództwo nie sprowadza się jedynie do zarządzania zespołem, ale przede wszystkim tworzenia atmosfery współpracy i ciągłego rozwoju. Jaką jeszcze pełni funkcje lider w zwinnej organizacji?

Wsparcie zespołu – przywódca w zwinnej organizacji jest bardziej mentorem niż przełożonym. Jego głównym celem jest wspieranie członków zespołu, pomagając im osiągać cele i rozwijać się zawodowo. Liderzy zwinnych zespołów służą jako źródło wiedzy i wsparcia, a nie jako osoby narzucające zadania i konkretny sposób działania.

Tworzenie warunków do sukcesu – lider wykorzystujący podejście Agile dba o to, aby zespół miał odpowiednie zasoby, narzędzia i informacje do skutecznego działania. Zapewnia, że pracownicy są odpowiednio zmotywowani i mają wyraźne cele do osiągnięcia.

Promowanie kultury uczenia się – w zwinnej organizacji ciągłe doskonalenie i nauka są kluczowe. Liderzy tworzą kulturę, która zachęca do eksperymentowania, dzielenia się wiedzą i wyciągania wniosków z błędów. Wspierają także rozwijanie umiejętności i kompetencji członków zespołu.

Adaptacja do zmian – w zwinnej organizacji lider jest gotowy na zmiany i jest zdolny do szybkiej adaptacji do nowych okoliczności. Rozumie, że środowisko biznesowe jest dynamiczne, dlatego stara się stworzyć zespół, który również jest elastyczny i gotowy na zmiany.

Facylitacja procesów – przywódcy zwinnych zespołów często pełnią rolę Scrum Mastera, Product Ownera lub Agile Coacha, w zależności od konkretnego modelu Agile. Ich zadaniem jest zapewnienie, że procesy Agile są wdrożone zgodnie z najlepszymi praktykami oraz że zespół działa sprawnie i efektywnie.

Komunikacja i współpraca – rolą lidera w zwinnej organizacji jest promowanie otwartej komunikacji w zespole. Współpraca między różnymi działami i zespołami jest kluczowa dla sukcesu projektów.

Odpowiedzialność i podejmowanie decyzji – liderzy zwinnych zespołów są odpowiedzialni za osiągnięcie celów projektu i muszą podejmować ważne decyzje w trakcie jego trwania. Często następuje to po konsultacji z zespołem, co promuje partycypacyjne podejście.

Rozwój zespołu – przywódca stara się ciągle rozwijać umiejętności i kompetencje członków zespołu, inwestując w nich czas i dostępne zasoby.

Przywództwo Agile to holistyczne podejście, które sprowadza się do zwinnego sposobu pracy i myślenia. Liderzy powinni umieć spojrzeć na problem z szerszej perspektywy, dlatego wymaga się od nich nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również kierowania się intuicją.

Zwinne zarządzanie zespołami – kluczowe kompetencje lidera

Liderzy odgrywają kluczową rolę w zwinnych transformacjach. Jednak jedną z głównych przeszkód w tym zakresie jest obawa przed utratą władzy, którą budowali przez lata. W nowoczesnych organizacjach pożądane są określone kompetencje, w tym zdolność do radzenia sobie z niewiadomymi, gotowość do porzucenia dotychczasowego stylu myślenia, zmianę nawyków oraz otwartość na nowe modele zarządzania.  

Liderzy i innowatorzy zmian, którzy chcą rozwijać zespół i całą organizację w duchu modelu Agile zapraszamy do aplikowania na studia podyplomowe Zwinne przywództwo. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć lub uzupełnić wiedzę oraz umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania zgodnie z aktualnymi trendami. Absolwenci studiów rozwiną pożądane na rynku kompetencje, które wpisują się w model „kompetencji przyszłości”. Program skierowany jest do osób, które chcą rozwijać karierę zawodową, przewodzić zespołom oraz są zorientowani na sukces.

Czytaj także