Zmarła Prof. Mary Kay Kane Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego.
07.06.2021

Zmarła prof. Mary Kay Kane, Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa w ALK

Z żalem informujemy, że 3 czerwca 2021 r. w San Francisco zmarła Prof. Mary Kay Kane, Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wybitna cywilistka, emerytowana dziekan i kanclerz znakomitej szkoły prawa UC Hastings, członek American Law Institute. Jako prezeska Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawniczych dbała o wysoką jakość i standardy edukacji prawniczej na świecie. Pełna życzliwości, pomocna, choć wymagająca, niezapomniana mentorka badaczy prawa.

Mary Kay Kane urodziła się i wychowała w Detroit. Studiowała prawo na Uniwersytecie Michigan. Po ukończeniu studiów została kierownikiem projektu National Science Foundation dotyczącego prywatności i ochrony danych badawczych w naukach społecznych. Od 1977 r. związana z UC Hastings Law, gdzie była pierwszą kobietą-wykładowcą, a następnie pełniła funkcję dziekana i kanclerza. W 2014 roku została przewodniczącą Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2019 roku odebrała z rąk ówczesnego Prezydenta ALK, prof. Andrzeja K. Koźmińskiego medal honorowy Akademii Leona Koźmińskiego za ogromne zaangażowanie i pomoc w rozwoju badań i edukacji prawniczej.

Profesor Mary Kay Kane wiele uwagi poświęciła edukacji prawniczej. Jako wybitna liderka wykształciła wielu następców na całym świecie, także w Akademii Leona Koźmińskiego, którzy z podobną pasją będą kontynuować Jej dzieło i dbać o to, by edukacja i badania naukowe w tej dyscyplinie służyły lepszemu zrozumieniu współczesnego świata.

Rektor, Senat i społeczność Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego