Zmarł prof. Jerzy Dietl
24.02.2021

Zmarł Profesor Jerzy Dietl

23 lutego 2021 r. zmarł Profesor Jerzy Dietl, człowiek wielkiej dobroci i szlachetnego serca, znakomity uczony. Z żalem przyjęliśmy tę smutną wiadomość, albowiem Pan Profesor należał do bliskich przyjaciół naszej uczelni. Zasiadał w Radzie Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, uczestniczył w zewnętrznych procesach ewaluacyjnych i komisjach egzaminacyjnych, zawsze służył nam swoją mądrością i radami. Pozostanie w naszej pamięci jako pełen entuzjazmu i radości życia, zawsze młody duchem Mistrz i wzór do naśladowania.

W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w ekonomice rolnictwa i marketingu oraz zaangażowania w rozwój nauki o zarządzaniu, 17 grudnia 2015 roku prof. Dietl został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

Urodził się 28 kwietnia 1927 r. w Inowrocławiu. W 1950 r. ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a następnie podjął w nim pracę naukową i dydaktyczną. W 1959 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1976 r. profesora zwyczajnego. Najdłużej pracował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, na którym stworzył Katedrę Zarządzania. Jest autorem około półtora tysiąca publikacji naukowych; specjalizował się w ekonomice rolnictwa i zagadnieniach marketingu.

W czasie wojny Jerzy Dietl walczył w AK. W latach 80. był ekspertem Solidarności. W stanie wojennym miał zakaz pracy ze studentami, angażował się w działalność opozycyjną. Współorganizował Fundację Kościelną mającą na celu wspieranie rozwoju polskiej wsi. W latach 1989–1991 był senatorem. W 1991 roku powołał do życia Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, która działa w Łodzi i zajmuje się pomocą stypendialną dla młodzieży akademickiej.

Był stryjecznym wnukiem znanego lekarza krakowskiego, profesora medycyny Józefa Dietla, którego imię nosi część Plantów. Rodzina Dietlów przybyła do Polski z Austrii i już od początków XVIII wieku jej przedstawiciele pojawiali się jako ekonomowie i zarządcy majątków ziemiańskich w Galicji. Syn prof. Jerzego Dietla, Tomasz Dietl jest profesorem fizyki.

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Bliskim Pana Profesora, w tym naszemu pracownikowi Panu Antoniemu Ożyńskiemu, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor i Senat ALK