Zaufanie do systemów i organów regulacyjnych w państwach Unii Europejskiej, czyli ósmy podcast z serii Kozminski Talks

Kozminski Talks – podcasty Akademii Leona Koźmińskiego to rozmowy prowadzone przez badaczy uczelni z gośćmi – również badaczami – na temat zrealizowanych przez nich badań w wybranej dyscyplinie i ich wpływie na społeczeństwo oraz biznes.

Ósmy odcinek to rozmowa o zaufaniu do instytucji nadzoru w krajach Europy. W wywiadzie z prof. dr hab. Dominiką Latusek-Jurczak dowiadujemy się czy mamy do czynienia z kryzysem zaufania, czy różni się ono w zależności od kraju, w jaki sposób aktorzy na rynkach regulowanych reagują na incydenty naruszenia oraz czym jest tsunami regulacyjne. 

Rozmowę, której podstawą są wyniki badań nad zaufaniem, zrealizowanych w partnerstwie z uczelniami europejskimi w ramach projektu TiGRE (Horyzont 2020), prowadzi dr Anna M. Górska.

Zapraszamy do wysłuchania tej ciekawej rozmowy!

Posłuchaj na Youtube: LINK

Posłuchaj na Spotify: LINK

Więcej informacji na tematy poruszone w rozmowie znajdą Państwo na stronie TiGRE – Trust in Governance and Regulation in Europe (tigre-project.eu)

Czytaj także