Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu
13.09.2021

Zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu – nowe, praktyczne studia podyplomowe

Celem rocznego programu tych studiów jest przygotowanie biznesu do wyzwań związanych z konieczną transformacją energetyczną, w sytuacji szans tworzonych przez wdrażanie nowych WRF oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Kierownik studiów, dr Igor Mitroczuk

Zajęcia są prowadzone przez  praktyków – pracowników Instytutu Ochrony Środowiska, PIB oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Połączenie wiedzy akademickiej z podejściem  praktycznym pozwoli przekazać uczestnikom programu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposażyć w praktyczne umiejętności.  Wspólnie opracujemy strategię sięgania po środku pomocowe dla wsparcia udanej transformacji firm naszych słuchaczy.

Dzięki skoncentrowaniu się na umiejętnościach rozumienia i praktycznego stosowania zasad ZR, a także wykorzystania dostępnych dla firm funduszy pomocowych, studia pozwolą jednocześnie zwiększyć konkurencyjność zawodową absolwentów na rynku pracy. 

Warsztatowy tryb pracy w ramach naszego programu umożliwia powstanie sieci osób zajmujących się tematyką praktycznego wdrażania zasad ZR, co samo w sobie jest ważną dodatkową wartością i korzyścią (krąg dobrych znajomych – absolwentów renomowanej uczelni).

Więcej informacji znajduje się na stronie kierunku.