Zarządzanie szczęśliwym i efektywnym zespołem

Współczesne organizacje muszą radzić sobie nie tylko z wyzwaniami związanymi z działalnością biznesową, ale także z kwestiami społecznymi. Obecnie na rynku pracy występuje niedobór pracowników, jednocześnie zadania stawiane przed zatrudnionymi są szczególnie wymagające. W związku z tym, od managerów oczekuje się stosowania odpowiednich, nowoczesnych metod zarządzania personelem, które nie tylko spełniają wymagania biznesowe, lecz także zwracają uwagę na dobrostan pracownika.

Zarządzanie szczęśliwym i efektywnym zespołem

 

Pracownik szczęśliwy, czyli jaki?

W miarę rozwoju świadomości społecznej i nadejścia nowego pokolenia pracowników, oczekiwania związane z pracą ulegają obecnie ewolucji. Pracownicy nie tylko oczekują, że praca dostarczy środków do życia i szansy na awans, ale również poszukują głębszych wartości, sensu wykonywanych zadań, a także możliwości rozwoju w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z ich karierą zawodową. Indywidualne podejście, zrozumienie i empatia stają się kluczowymi elementami, które generują satysfakcję z wykonywanej pracy. W praktyce oznacza to wspieranie dobrostanu pracowników poprzez uwzględnianie ich zróżnicowanych potrzeb, wynikających z wieku, doświadczenia zawodowego, życiowego etapu, osobowości, systemu wartości, motywacji, stylu pracy czy stanu zdrowia. Pracownik szczęśliwy jest traktowany jako partner, a nie jedynie „zasób ludzki”. Powinien być nie tylko sprawiedliwie wynagradzany, ale również zadbany od strony kompetencyjnej, socjalnej, jak i psychologicznej. Organizacje, które inwestują w różne formy rozwoju (np. coaching, mentoring i facylitacja), nie tylko zyskują usatysfakcjonowanych, wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, ale także budują trwałe fundamenty swojego sukcesu.

Jak manager może zadbać o dobrostan pracowników?

Dążenie do stworzenia środowiska pracy sprzyjającego zadowoleniu pracowników ma bezpośredni wpływ na ich efektywność i satysfakcję, a co za tym idzie, długofalowy sukces przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do budowania i utrzymywania szczęśliwego zespołu jest ustanowienie kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Stworzenie atmosfery, w której panuje szacunek, współpraca i rozwój, stanowi solidny fundament dla długoterminowej satysfakcji pracowników. W tym kontekście bardzo istotne jest dostosowanie strategii zarządzania do unikalnych aspiracji, kompetencji i preferencji członków zespołu. Tworzenie spersonalizowanego podejścia do rozwoju zawodowego, uwzględniającego indywidualne cele i umiejętności, wzmacnia zaangażowanie pracowników i buduje lojalność wobec firmy. Liderzy powinni również wykazywać empatię i zrozumienie dla potrzeb członków zespołów. W nowoczesnych modelach zarządzania kluczową rolę odgrywa well-being, czyli dbanie o dobrostan pracowników. Wprowadzanie elastycznych rozwiązań i wspieranie równowagi między pracą a życiem prywatnym to elementy, które przyczyniają się do zachowania zdrowia psychicznego pracowników i większej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Wyzwania stawiane liderom zespołów

W dynamicznym środowisku biznesowym istotna jest konieczność elastycznego podejścia do zarządzania oraz rozwijania umiejętności, takich jak empatia, komunikacja i zdolność do adaptacji do zmian. Liderzy muszą być gotowi na ciągłe doskonalenie się, aby skutecznie przewodzić zespołowi. Odpowiedzią na nieprzewidywalność i zmienność jest innowacyjny model zarządzania Leadership Agility, czyli zwinne przywództwo. Kluczową cechą jest umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki, co pozwala na efektywne zarządzanie zespołami w niestabilnym otoczeniu. Zwinne przywództwo promuje także delegację obowiązków i przyznawanie zespołowi większej autonomii. Skupia się na kreowaniu środowiska, w którym każdy członek zespołu czuje się odpowiedzialny za swoje działania, co z kolei sprzyja rozwijaniu zaangażowania i kreatywności. Zwinne przywództwo staje się kluczowym elementem strategii organizacyjnych, sprzyjając elastyczności, innowacyjności i szybkiemu osiąganiu celów. To nie tylko model zarządzania, ale też filozofia, która wspiera adaptację do współczesnych wyzwań biznesowych, kładąc nacisk na wartości i współpracę.

Wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze zwinnym podejściem do przywództwa, rolą lidera w organizacji oraz dbaniem o dobrostan pracowników poruszane są w programie studiów podyplomowych Zwinne przywództwo. W ramach zajęć uczestnicy rozwiną kompetencje przyszłości, coraz częściej poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci studiów nabędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą na inicjowanie, prowadzenie i wdrażanie rozwiązań na miarę dzisiejszych wyzwań biznesowych, a także umożliwią budowanie kultury zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki oraz kultury dobrostanu i psychologicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nowoczesny program zajęć polecany jest w szczególności liderom zespołów, managerom projektów, pracownikom HR, którzy chcą zwiększyć poczucie dobrostanu pracowników, a także wszystkim osobom, które chcą rozwijać organizacje w duchu Agile Management i Management 3.0.

Czytaj także