22.09.2022

Wyróżnienie dla Dr. Anny Górskiej w XIV Konkursie na Prace Naukowe KNOiZ PAN

Praca naukowa Dr. Anny Górskiej pt. "Relationship between CEO personal brand and company brand", której promotorem był Rektor prof. Grzegorz Mazurek, została wyróżniona w XIV konkursie na KNOiZ PAN. Doktorat powstał dzięki grantom i konkursom (NCN Preludium, staż w ramach Fulbrighta w Columbia Business School, a później nagroda NCN Etiuda i staż w ESCP Berlin), na podstawie doktoratu zostały opublikowane 2 publikacje naukowe. 

Wyróżniona praca doktorska jest zwieńczeniem 4 letnich studiów Management in New Technologies w Akademii Leona Koźmińskiego . W ciągu tych 4 lat otrzymałam morze wsparcia ze strony promotora, wykładowców, oraz doktorantów i doktorantek. Dzięki wsparciu Fulbrighta pracę pisałam podczas stażu w Columbia Business School, gdzie miałam szanse konsultować pracę z wybitnymi naukowcami.  To wsparcie społeczności akademickiej, a przede wszystkim społeczności ALK, ich porady, uwagi i nierzadko krytyka pomogły mi w osiągnięciu celu i postawieniu kolejnego kroku na ścieżce kariery naukowej. - Mówi Dr Anna Maria Górska

Opis projektu możemy przeczytać: TUTAJ. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!