Wydział Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego otrzymał II miejsce w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii uczelni niepublicznych.

Ranking wydziałów prawa w Polsce został zorganizowany po raz trzynasty.

Zwycięzcy byli wybierani w dwóch kategoriach: szkoły wyższe publiczne oraz niepubliczne.

Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 2. miejsce w kategorii szkół niepublicznych, z wynikiem 89,7 pkt.

Zapraszamy na nasze studia prawnicze: