Wśród najlepszych uczelni kształcących prawników jest Akademia Leona Koźmińskiego – wynika z opublikowanego dziś rankingu wydziałów prawa „Dziennika Gazety Prawnej”.

Nasza uczelnia zajęła drugie miejsce wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych. Prawo w ALK studiują 1044 osoby.

– Wyróżnia nas to, że uczymy nie tylko teorii, ale też praktycznego stosowania prawa – mówi prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych w ALK. – Stawiamy na takie kształcenie, które umożliwia wybór właściwie każdej drogi zawodowej. Jedną z nich jest wykonywanie w przyszłości klasycznych zawodów prawniczych, np. radcy prawnego, adwokata, sędziego, komornika, notariusza, prokuratora. Ze względu na bliską współpracę całej kadry naukowej naszej uczelni doskonale przygotowujemy też naszych studentów do pracy w biznesie, przede wszystkim przez program prawo i finanse, w ramach którego można studiować równolegle prawo oraz finanse i rachunkowość.

Studenci chwalą sobie bliski kontakt ze znakomitymi prawnikami, którzy tu wykładają, ale też z instytucjami prawnymi od prewencji po wymiar sprawiedliwości, gdzie mogą odbywać praktyki. Angażują się w programy popularyzujące prawo, takie jak Street Law, w pomoc prawną dla osób niezamożnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej, w działalność rozwijaną w tematycznych kołach naukowych. Podkreślają, że studiując prawo w uczelni biznesowej i wysoce umiędzynarodowionej, jaką jest Akademia Leona Koźmińskiego, zdobywają unikalne umiejętności jako prawnicy. Wśród prawników nie ma wystarczająco dużo osób swobodnie władających językami obcymi i nadążających za przepisami podatkowymi, standardami rachunkowości czy innymi regulacjami życia gospodarczego, które stanowią praktyczne uzupełnienie prawa handlowego.

Absolwenci prawa po Akademii Leona Koźmińskiego najczęściej wybierają dwie ścieżki kariery: albo idą na jedną z prawniczych aplikacji, albo rozpoczynają pracę w biznesie. W obu przypadkach odnoszą sukcesy zawodowe. Bywa też, że wracają na uczelnię, by kontynuować naukę na studiach podyplomowych, MBA lub przygotować dysertację doktorską. ALK ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie prawa.

Studia prawnicze oferuje już ponad 50 uczelni w Polsce. Prawo należy do najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków. Wybierając studia prawnicze, warto wcześniej poznać ocenę kierunku dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną www.pka.edu.pl. Na 47 uczelni poddających ocenie swój kierunek prawo, jedynie 8 uzyskało najwyższą ocenę wyróżniająca PKA, z czego dwie niepubliczne, w tym Akademia Leona Koźmińskiego.

Więcej o rankingu