01.02.2023

Współpraca Kolegium Prawa ALK z Academy of the Future – Niepublicznym Liceum Językowym w Legionowie

Współpraca Kolegium Prawa ALK z Academy of the Future – Niepublicznym Liceum Językowym w Legionowie

Propagowanie wiedzy i umożliwianie młodzieży kontaktu ze środowiskiem akademickim jest wpisane w DNA Akademii Leona Koźmińskiego. Z myślą o licealistach nawiązaliśmy kolejną współpracę ze szkołą średnią. Tym razem ramię w ramię z Academy of the Future – Niepublicznym Liceum Językowym w Legionowie, tworzymy projekt „Klasy Akademickie – Prawo”. 

Co czeka na licealistów? Biorąc pod uwagę, że studia prawnicze w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oparte są na kilku głównych filarach, takich jak wiedza i praktyka, interdyscyplinarność i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie, naprawdę wiele!

Uczelnia będzie korzystać z doświadczeń swoich wykładowców, absolwentów i współpracowników, aby przygotować młodzież do przyszłej drogi zawodowej. Będzie wsparciem nie tylko dla osób myślących o zawodach stricte prawniczych, ale również takich w których wiedza, umiejętności prawnicze i krytyczne myślenie są nieodzowne. 

Uczestnicy programu „Klasa Akademicka - Prawo” będą mieli unikalną możliwość pogłębienia zainteresowań prawniczych poprzez uczestnictwo w życiu naukowym Kolegium Prawa - w zajęciach dydaktycznych, konferencjach naukowych oraz współpracę z prawniczymi kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi ALK.

Współpraca startuje 1 lutego 2023.