21.09.2022

Wielki finał drugiej II edycji hackatonu Ecocraft!

Finałową Galę projektu Ecocraft trudno nazwać jedynie ostatnim etapem ciekawego konkursu. Wydarzenie 13 września w Krakowie towarzyszące Festiwalowi im. Stanisława Lema było przede wszystkim spotkaniem przedstawicieli odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw z młodymi osobami, których łączy zainteresowanie technologią i ekologią. Gala stanowiła podsumowanie konkursu przeprowadzanego już drugi raz. Konkurs poświęcony grze Minecraft i ekologii Kozminski Business Hub w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego, Microsoft, Bankiem Millennium oraz TAURON po raz drugi zorganizował konkurs poświęcony grze Minecraft. Odbywał on się w dwóch etapach. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było stworzenie koncepcji pluginu, który doda do gry ekologiczne elementy i tym samym skupi uwagę społeczności graczy właśnie na problemach środowiska naturalnego.

Do wyzwania przystąpiły kilkuosobowe zespoły, zakwalifikowane do udziału na podstawie zadania rekrutacyjnego. Zanim przystąpiono do 24-godzinnej części konkursowej, odbyły się wprowadzające do wydarzenia warsztaty.

23 czerwca rozpoczęła się główna część hackathonu – pierwsza faza konkursu. Uczestnicy w ciągu doby mieli opracować koncepcję i plan wdrożenia swojej wtyczki, wykorzystując w tym celu języki programowania: Java i Python. W czasie pracy zespoły mogły korzystać ze wsparcia mentorskiego, by dopracować swoje koncepcje do perfekcji. Ocenie podlegały trzy elementy efektów pracy drużyn:

 • stworzenie koncepcji wtyczki w czasie wydarzenia,
 • wartość propagowania idei środowiskowej,
 • możliwość wdrożenia wtyczki do gry.

Wsparcia mentorskiego dla wydarzenia udzieliły Centrum UNEP/GRID–Warszawa oraz Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema. Cały Hackathon odbywał się w formule online.

Podczas drugiego etapu zwycięskie zespoły z etapu pierwszego na przestrzeni czerwca i sierpnia przygotowywały na podstawie zatwierdzonych koncepcji gotowe do wdrożenia dodatki, mające rozszerzyć możliwości Minecrafta o aspekty prośrodowiskowe.

Wdrożeniom nadzorowali mentorzy: Daniel Starczewski (UNEP/GRID–Warsaw Center) i Borys Jastrzębski (Akademia Leona Koźmińskiego). Ocena przygotowanych dodatków   Podczas finałowej gali raporty oraz prezentacje finałowe uczestników Hackathonu oceniało Jury w składzie:

 • prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium
 • Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT TAURON Polska Energia S.A.
 • Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska i Gospodarki Obiegu Zamkniętego TAURON Polska Energia S.A.
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor generalna UNEP/GRID–Warsaw
 • Borys Jastrzębski, Przedstawiciel Akademii Leona Koźmińskiego
 • Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive–Education Microsoft
 • Iwona Cieślak, Członek Zarządu Finanse i Inwestycje Kozminski Business Hub

W Komisji znalazły się więc osoby wybrane przez organizatora i partnerów Hackathon EcoCraft. Kurs na odpowiedzialną przedsiębiorczość Prezentacje konkursowych projektów poprzedziła rozmowa przedstawicieli Partnerów wyzwania.

Wzięli w niej udział:

 • Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy TAURON Energia Polska S.A.
 • Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Banku Millennium
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor generalna UNEP/GRID–Warsaw Centre
 • Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive–Education Microsoft

Dyskusję moderował Rene Helmans z Biura Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozmówcy i rozmówczynie opisywali rozwijający się prężnie w polskim biznesie pozytywny trend. Coraz więcej dużych i mniejszych przedsiębiorstw bierze pod uwagę w swoich strategiach Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Spółki rozpoznają swój potencjał w obszarze dokonywania koniecznych zmian na rzecz wspólnej przyszłości. Uwzględniają swój wpływ na zmianę klimatu i mu przeciwdziałają. Dbają o dobrostan swoich pracowników. Wspierają organizacje charytatywne. Firmy stawiają na transparentność swoich działań i sięgają po coraz lepsze praktyki zarządcze.

Tym sposobem, duże spółki chcą odpowiedzieć na rosnącą świadomość swoich klientów. Oferować im nie tylko swoje produkty i usługi, ale też obietnicę wywierania pozytywnego wpływu na różne obszary ich życia.

Nic więc dziwnego, że projekt Ecocraft po raz drugi z chęcią wsparli partnerzy ze świata wielkiego biznesu. Nagrodzone zespoły W finale udział wzięły trzy zespoły (choć pierwszy jednoosobowy): EcoMak, VerdeCraft, Giga Blocks Incorporated. Wyniki ogłosił przewodniczący jury Mariusz Jurczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT w TAURON Polska Energia S.A.

Zwycięski projekt EcoMak wprowadza do gry Punkty Zanieczyszczenia, które mają motywować graczy do dbania o środowisko. Nieekologiczne decyzje graczy będą odzwierciedlać otrzymane Punkty Zanieczyszczenia. Im ich więcej, tym gorsze staną się warunki do życia w środowisku gry. Największa możliwa do otrzymania liczba Punktów Zanieczyszczenia uniemożliwia dalszą grę w zniszczonym świecie. Nagroda została wręczona przez przedstawicielkę Banku Millennium.

Zespół VerdeCraft stworzył wtyczkę, która po pierwsze wprowadza do świata Minecraft kwestię zanieczyszczeń wynikających z emisji CO2, a następnie proponuje sposoby, dzięki którym tych zanieczyszczeń można uniknąć, np. poprzez produkcję energii jądrowej. Dodatek dołącza do gry elementy związane z budową elektrowni atomowej, takich jak: uranowe ogniwo paliwowe, reaktor uranowy, turbiny wodne i inne. W przypadku tej wtyczki gracze również muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swoich nieekologicznych działań, takimi jak topnienie lodu, pożary, odczuwane nudności. Nagroda została wręczona przez przedstawicieli TAURON Polska Energia S.A.

Zespół Giga Blocks Incorporated opracował wtyczkę wdrażającą system zanieczyszczeń i związane z nim systemy grzewcze. Wtyczka bazuje na mapie zanieczyszczeń. Dane zebrane na podstawie działań gracza zbiera się i przedstawia w formie mapy ciepła, którą można skalować i reprezentować w grze. Wyspy ciepła i ich negatywne skutki, takie jak smog, nudności, dokuczliwy upał, można zmniejszać przez proekologiczne działania. Gracze są w ten sposób zachęcani do sadzenia drzew i trawy, używania alternatywnych źródeł energii np. paneli słonecznych. Nagroda została wręczona przez przedstawicielkę Microsoft.

Podczas Gali za wdrożenie swojego projektu każdy z zespołów otrzymał nagrodę pieniężną o wartości 7000 zł.

Opinie Jury i partnerów Jury podkreśliło różnorodność projektów, ale także fakt, że proponowane przez zespoły rozwiązania wzajemnie się uzupełniały.

EcoCraft to fantastyczna impreza. Jako jurorka byłam pod ogromnym wrażeniem zaprezentowanych projektów, ogromnej pracy włożonej w ich przygotowanie,  zrozumienia przez uczestników zagrożeń związanych ze zmianą klimatu oraz umiejętności przeniesienia ich do świata Minecrafta. Proekologiczne rozwiązania które zaproponowali zwycięzcy, obrazujące działania wpływające na środowisko zarówno negatywnie jak i pozytywnie, mają w mojej ocenie dużą wartość edukacyjną dla graczy. Emocje związane z prezentacją konkursowych rozwiązań poprzedzone były panelem o różnorodnych kwestiach związanych z ESG, a zwłaszcza edukacji w tym zakresie. Z mojego punktu widzenia ESG ma ogromne znaczenie dla polskich firm, a korzyści związane z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju są dla nich „samym dobrem”. Warto też pamiętać o szczególnej roli banków w zapewnieniu finansowania inwestycji na rzecz transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki. Zielone inwestycje są niezbędne, by wyhamować proces negatywnych zmiany klimatu - powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.                

Hackathon EcoCraft łączy ambicje technologiczne ALK z naszym planem zrównoważonego rozwoju oraz inwestowaniem w przedsięwzięcia I partnerstwa, które za pomocą wschodzących technologii zwiększają wiedzę I zaangażowanie w SDGs – prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR, Akademia Leona Koźmińskiego.  

Każde wydarzenie promujące technologię i stawiające w centrum człowieka oraz podstawowe wartości, jakimi bez wątpienia jest transformacja klimatyczna, jest warte wsparcia autorytetem naszego patrona Stanisława Lema, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć organizację Hackathonu – podsumował dr Maciej Kawecki z Instytutu Polska Przyszłość im. Stanisława Lema

Bardzo cieszymy się, że projekt taki jak Ecocraft, promujący ochronę klimatu i zmniejszenie zanieczyszczenia, dociera tam, gdzie spędzają czas młodzi ludzie. Jak w każdych zmianach społecznych trzeba korzystać z przyzwyczajeń, w tym przypadku nawyków użytkowników Minecrafta, a nie ignorować ich czy z nimi walczyć. Z perspektywy Kozminski Business Hub, zawsze wspieramy skuteczne i efektywne działania. Już cieszymy się na trzecią edycję Ecocraft, którą tak jak teraz będziemy wspierać organizacyjnie – Jan Dąbrowski, CEO Kozminski Business Hub

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo ze zwycięskiego projektu Mikołaja Makowskiego z jednoosobowego zespołu EcoMak: