Well-being w miejscu pracy – najważniejsze korzyści dla pracowników i pracodawców

Duże możliwości rozwoju, satysfakcjonujące obowiązki, dobra atmosfera – chyba każdy z nas chciałby znaleźć się w takim miejscu pracy. Tymczasem coraz więcej osób doświadcza „syndromu niedzielnego popołudnia”, czyli sytuacji, w której odczuwa silny stres związany z nowym tygodniem pracy. Nie musi tak być. Odpowiedzią na wypalenie zawodowe, brak motywacji i zaangażowania jest well-being. Koncepcja staje coraz bardziej popularna w naszym kraju, a wdrażanie nowych rozwiązań poprawiających dobrostan pracowników jest wręcz koniecznością w obecnym środowisku biznesowym. Czym tak naprawdę jest well-being i jakie korzyści przynosi pracownikom oraz organizacjom?  

Well-being w miejscu pracy

Well-being, czyli pięć wymiarów dobrostanu

Well-being, nazywany również dobrostanem pracownika, odnosi się do ogólnego poziomu zadowolenia, komfortu oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników w kontekście ich życia zawodowego. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla, jak pracownicy się czują w swoim miejscu pracy. Coraz poważniej traktuje się kwestię wypalenia zawodowego, które ma wpływ nie tylko na pracę, ale również życie osobiste. Są to dwie zależne od siebie sfery, które wymagają holistycznego podejścia i wsparcia. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa (źródło) aż 76% pracowników doświadczyło, bądź doświadcza wypalenia zawodowego. Zwiększenie świadomości na temat tego zjawiska skłoniło badaczy do identyfikacji kategorii, które składają się na well-being oraz metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu. W raporcie z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa zostało wymienionych pięć głównych wymiarów well-beingu:   

  • Wymiar emocjonalny

Wymiar emocjonalny koncentruje się na tym, jak pracownik się czuje w miejscu pracy. Dotyczy zdolności do zarządzania własnymi emocjami, radzenia sobie ze stresem oraz relacjami z innymi ludźmi. W tym kontekście kluczowe jest rozwijanie świadomości emocjonalnej oraz wyrażania i regulacji emocji.  

  • Wymiar fizyczny

Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiedni sen mają wpływ na energię i ogólną wydajność pracowników. Firmy, które promują aktywność fizyczną oraz dbają o ergonomiczne stanowiska pracy, przyczyniają się do poprawy nie tylko fizycznej, ale również psychicznej sprawności pracowników.

  • Wymiar społeczny

Relacje społeczne odgrywają kluczową rolę zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu osobistym. Dobrze funkcjonujące relacje ze współpracownikami i przełożonymi sprzyjają zadowoleniu oraz zaangażowaniu. Organizacje, które promują otwartą komunikację, współpracę i team-building, tworzą pozytywną atmosferę, w której pracownicy czują się doceniani i wsparci.

  • Wymiar zawodowy

Wymiar zawodowy skupia się na rozwoju zawodowym i satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy widzą sens w tym, co robią, oraz mają możliwość rozwoju i awansu, są bardziej zaangażowani. Firmy, które oferują szkolenia, mentoring i jasne ścieżki kariery, tworzą sprzyjające warunki do rozwoju zawodowego pracowników.

  • Wymiar intelektualny

Wymiar intelektualny odnosi się do możliwości rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy. Pracownicy, którzy mają okazję do nauki i rozwijania się, są bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy. Pracodawcy, którzy inwestują w rozwój intelektualny pracowników poprzez programy szkoleniowe, dostęp do edukacji i wsparcie w rozwoju kompetencji, tworzą bardziej elastyczne i kompetentne zespoły.

Wszystkie kategorie są ze sobą ściśle powiązane i wpływają na ogólny stan zdrowia człowieka. Skupienie się na dbaniu o każdy aspekt może przyczynić się do osiągnięcia bardziej zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego.

Jak wdrożenie koncepcji well-being wpływa na pracowników?

Well-being to nie tylko trend, ale kompleksowe podejście do zarządzania personelem, które zmienia dynamikę środowiska pracy. Wdrożenie tej koncepcji może przynieść pracownikom wiele korzyści na różnych płaszczyznach. Jedną z najważniejszych jest zwiększone zadowolenie z pracy, które nierozerwalnie wiąże się z kondycją psychiczną pracowników. Jeśli czują wsparcie ze strony pracodawcy potrafią lepiej radzić sobie ze stresem, presją i negatywnymi emocjami. W przypadku niektórych zawodów obciążających psychicznie pracownicy otrzymują wsparcie psychologiczne, co pomaga im radzić sobie z problemami i unikać długotrwałego stresu.  

Dbanie o well-being oznacza również, że organizacje uwzględniają potrzeby pracowników poza miejscem pracy. Coraz częściej firmy oferują elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i bardziej spokojne podejście do wymagań zawodowych. Pracownicy mogą również brać udział w szkoleniach, programach motywacyjnych oraz zdobywać nowe umiejętności, co przekłada się na rozwój ich ścieżki kariery. Coraz więcej firm organizuje team-building poza miejscem pracy. Zabawy, gry, konkurencje i chwile odpoczynku mają na celu integrację całego zespołu i nawiązanie przyjaźni. Praktykowanie well-beingu sprawia, że pracownicy czują się docenieni, a to z kolei wpływa na ich ogólne samopoczucie oraz jakość życia zarówno w pracy, jak i poza nią.

Dlaczego well-being jest korzystny dla firmy?

Pracodawcy są tylko w pewnym stopniu odpowiedzialni za dobrostan pracowników. Jeśli chcemy ustalić obszary odpowiedzialności, musimy zrozumieć, że pracownik i pracodawca odpowiadają w równym stopniu za wzajemną relację. Osoby odpowiedzialne za wdrażanie koncepcji well-being dostarczają narzędzia, dzięki którym pracownicy mogą ukształtować swój sposób działania, zdrowe nawyki czy pozytywne myślenie. Wówczas korzyści z takiej relacji są obopólne i łatwiej jest osiągać założone cele. Co w takim razie zyskuje pracodawca dbając o dobrostan pracowników? Well-being wpływa przede wszystkim na produktywność każdego członka zespołu. Zdrowi i zmotywowani pracownicy są bardziej skoncentrowani na zadaniach, zaangażowani i z reguły wydajniejsi. Pozytywne doświadczenia z pracy, satysfakcja i poczucie spełnienia sprawiają, że pracownicy pracują z większą pasją i zaangażowaniem, co przekłada się na lepsze wyniki i mniejszą rotację pracowników.  

Firmy, które dbają o dobre samopoczucie pracowników, zazwyczaj cieszą się wyższym poziomem lojalności ze strony swojego personelu. Pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłuższy czas, co zmniejsza koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób. Co więcej, well-being może pomóc firmie w przyciąganiu najlepszych talentów. Pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie dodatkowe korzyści oferuje potencjalny pracodawca. Firmy, które inwestują w ten obszar, mogą być bardziej atrakcyjne dla wykwalifikowanych kandydatów. Well-being jest częścią kultury organizacyjnej. Firmy promujące dobrostan pracowników, tworzą pozytywną atmosferę pracy, w której panuje większa harmonia, szacunek i współpraca. Wszystko to sprzyja kreatywności, innowacjom i rozwojowi zespołu. Równie ważny jest aspekt zdrowia fizycznego. Stresogenne środowisko pracy negatywnie odbija się na kondycji fizycznej. Wówczas pracownicy mogą częściej chorować i brać zwolnienia lekarskie. Pracodawcy, którzy promują zdrowy tryb życia, zachęcają do udziału w zawodach czy oferują karty MultiSport mogą liczyć na mniejszą absencję pracowników.

Well-being w teorii i praktyce

Well-being to inwestycja, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Działania ukierunkowane na dobrostan i ogólne samopoczucie pracowników, zwiększają produktywność, ograniczają absencję i rotację, a także wzmacniają kulturę organizacyjną. Obecnie istnieje coraz większe zapotrzebowania na specjalistów, którzy potrafią skutecznie wdrażać programy rozwoju well-being i zdrowia w miejscu pracy. To nie jest chwilowy trend, a wymóg czasów. Pracodawcy, managerowie czy liderzy zespołów już teraz mogą nabywać nowe kompetencje, kształtować dobre nawyki i poszerzać wiedzę w tym obszarze.   

Osoby zainteresowane wdrażaniem koncepcji well-being w miejscu pracy zapraszamy do aplikowania na studia podyplomowe Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy. Jest to pierwszy w Polsce program edukacyjny z zakresu rozwoju well-beingu i zdrowia w miejscu pracy, którego formuła opiera się na holistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do człowieka oraz organizacji. Uczestnicy nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą tworzyć i skutecznie wdrażać kompleksowe strategie oraz programy rozwoju well-beingu i zdrowia, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby współczesnych pracowników oraz firm. 

Czytaj także