21.05.2023

Warszawski Klaster Talentów, czyli współpraca Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością z m.st. Warszawa

Nasze Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) podpisało kolejny list intencyjny, dotyczący współpracy. Tym razem wspierać będziemy Biuro Strategii i Analiz w Urzędzie m.st. Warszawy.

Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością we współpracy z nowym Partnerem będzie realizować wspólny projekt Warsaw Talent Cluster – Warszawski Klaster Talentów. Celem projektu jest m.in.:

  • poznanie korytarzy migracyjnych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych - zarówno tych utrwalonych (np. Ukraina i Białoruś), zalążkowych (Indie-Kerala, Indie-Punjab; Filipiny, Indonezja), jak i pośrednich (np. Chiny) mieszkających obecnie w Warszawie;
  • przyjrzenie się wzorcom migracyjnym pracowników wysoko wykwalifikowanych mieszkających obecnie w Warszawie;
  • zgłębienie tematu retencji zagranicznych studentów i wysoko wykwalifikowanych pracowników migranckich.

Projekt jest elementem prac Urzędu m.st Warszawy nad stanowiskiem Miasta wobec strategii rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy. 

Całemu zespołowi Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) składamy gratulacje!