promocja dr glowne
12.10.2021

W naszej Akademii odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich w dziedzinie nauk społecznych.

Pierwszą uroczystością była promocja doktorów i doktorów habilitowanych z dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne, a drugą – z dyscypliny nauki prawne. Dyplomy habilitacyjne i doktorskie wręczał Rektor ALK, prof. Grzegorz Mazurek. 

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse otrzymały dwie osoby, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – 4 osoby.

Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse otrzymało siedem osób, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości – 24 osoby, a w dyscyplinie nauki socjologiczne jedna osoba.

W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne stopień doktora habilitowanego otrzymały cztery osoby, a doktora – 29 osób.

W trakcie pierwszej uroczystości wręczono także Medal Zasłużonego Pracownika Akademii Leona Koźmińskiego. Otrzymał go prof. dr Wiktor Askanas, profesor wizytujący, z Katedry Zarządzania ALK. Pan profesor wygłosił wykład zatytułowany „Refleksje nad stanem rzeczy”. Z tekstem wykładu można zapoznać się TUTAJ.

W trakcie drugiej uroczystości wykład pt. „Terytoria graniczne. Spostrzeżenia po ćwierćwieczu praktykowania i badania praw” wygłosił dr Bartosz Marcinkowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim doktorom habilitowanym oraz doktorom!

Relacje video na YouTube oraz zdjęcia z obu wydarzeń możecie Państwo obejrzeć poniżej.

  • Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie nauk społecznych z dyscypliny ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne

VIDEO

ZDJĘCIA

  • Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie nauk społecznych z dyscypliny nauki prawne

VIDEO

ZDJĘCIA

Więcej o Szkole Doktorskiej ALK

promocja dr 2
promocja dr 3
promocja dr 1
promocja dr 4