W ALK odbyły się już pierwsze obrony rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki prawne.

W maju i czerwcu w naszej uczelni odbyło się kilka obron rozpraw doktorskich w formie online.

Pierwszą z broniących się osób był pan Krzysztof Szulc. Tytuł jego rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne brzmiał: „Oświadczenia i zapewnienia w umowach kredytu w standardzie Loan Market Association na gruncie prawa polskiego”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jan Głuchowski.

„Obrona mojej rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie zdalnym i była nie mniej wymagająca od formy stacjonarnej. Przygotowania do obrony oraz jej przebieg nie odbiegały od formy tradycyjnej. Forma zdalna z pewnością przyczyniła się do wysokiej frekwencji uczestników, gdyż w pewnym momencie uczestniczyło w niej blisko pięćdziesiąt osób. Osobiście bardzo lubię kontakt bezpośredni ze słuchającymi i żałuję jedynie, że nie mogłem z komisją zamienić paru zdań po samej obronie. Niemniej, bardzo polecam tę formę, jako świetnie oddającą klimat obrony rozprawy doktorskiej” – powiedział Krzysztof Szulc po obronie.

Kolejnymi osobami, których obrony rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne odbywały się w formie online, był mgr Marcin Chomiuk, autor pracy pt. „Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego”, której promotorem był prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała, a także mgr Paweł Ochrymiuk, autor pracy „Odpowiedzialność przebijająca w spółkach kapitałowych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Okolski.