Program stażowy
25.02.2021

Trwa rekrutacja na staż w ramach Pan-European Seal Programme

Z wielką przyjemnością informujemy, że Akademia Leona Koźmińskiego stała się uczestnikiem Pan-European Seal Programme, założonego przez dwa najważniejsze urzędy zajmujące się własnością intelektualną w Europie – EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz EPO (Europejski Urząd Patentowy).

W ramach tej współpracy najlepsi studenci z czołowych uniwersytetów w Europie będą mogli odbywać staże w wymienionych instytucjach.

Więcej informacji można uzyskać na stronach: EUIPO, EPO oraz tutaj.

Zgłoszenia mogą przesyłać studenci ostatniego roku, którzy obronią się do września 2021 lub absolwenci, którzy ukończyli studia nie dawniej niż 2 lata temu.

Zgłoszenia z CV, listem motywacyjnym w języku angielskim oraz potwierdzeniem znajomości języka angielskiego (poziom min. B1) należy przesyłać do 5 marca 2021 na adres: marzenai@kozminski.edu.pl

Więcej informacji mogą Państwu również uzyskać w Biurze Karier, Biurze Współpracy z Zagranicą oraz u dr Joanny Buchalskiej.

 

Akademia Leona Koźmińskiego stała się uczestnikiem Pan-European Seal Programme