6th Tech Leaders
11.01.2021

Tech Leaders: bezpłatny program mentoringowy dla kobiet - zapisz się do 17 stycznia!

Tech Leaders to czteromiesięczny bezpłatny program mentoringowy zainicjowany przez Stowarzyszenie Women in Technology. Skierowany jest do kobiet, które chcą rozwijać swoje kompetencje oraz umiejętności z zakresu programowania, user experience, sztucznej inteligencji, zarządzania projektami czy prowadzenia biznesu.

Do udziału w Tech Leaders może aplikować każda kobieta! Liczy się zapał, chęć do nauki i rozwoju. Uczestniczki otrzymują możliwość indywidualnej współpracy z wybranym przez siebie mentorem, wskazanym na etapie rekrutacji. Następnie mentorzy z nadesłanych zgłoszeń wybierają mentee, której będą udzielać konsultacji.

“Mentoring w tym momencie to najefektywniejsza forma nauki i co najważniejsze, dająca korzyść obu współpracującym stronom; mentee rozwija swój potencjał korzystając z doświadczeń mentora, a mentor czuje satysfakcje, prestiż i pobudza swoja kreatywność. A cały ten proces budowany jest na zaufaniu i relacji” - tłumaczy Judyta Wolak ze Stowarzyszenia Women in Technology Poland.

Popularność i szybki rozwój programu Tech Leaders dobrze obrazują moc środowiska IT, jego skuteczność i gotowość do dzielenia się wiedzą. W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 250 uczestników. Ogromna liczba napływających aplikacji pokazuje, że wiele kobiet docenia i doskonale rozumie unikalną możliwość rozwoju jaką daje model eksperckich konsultacji one-to-one. Choć wydaje się to mniej oczywiste, program cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród mentorów, którzy chętnie dzielą się doświadczeniem i wiedzą wspierając progres uczestniczek.

Aplikować do Tech Leaders można do 17 stycznia 2021. Należy na tej stronie kliknąć w zdjęcie mentora i gdy pojawi się przycisk "apply to mentor", wypełnić formularz. VI edycja programu rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 31 maja 2021.

Organizatorem programu Tech Leaders jest Stowarzyszenie Women in Technology Poland skupiające kobiety wokół IT i nowych technologii. Celem organizacji jest zwiększenie kompetencji zawodowych kobiet, wzmacnianie ich w rolach liderskich oraz promowanie idei diversity.

Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem merytorycznym tej edycji programu.

Strona Tech Leaders.