Stypendium
05.07.2022

Stypendium na studia LiderShe

Stypendium dla kandydatek na studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

Z inicjatywy Stowarzyszenia LiderShe w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Leona Koźmińskiego już po raz piąty zostaną uruchomione studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. To wyjątkowe studia stworzone przez kobiety – dla kobiet. Program jest skierowany do liderek, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach. W ciągu roku akademickiego słuchaczki zdobywają wiedzę z różnorodnych obszarów związanych z zarządzaniem sobą, organizacją oraz zespołem.

W tym roku po raz kolejny przyszłe liderki będą miały możliwość ubiegania się o stypendium. Przyznawane jest ono kobietom ukierunkowanym na rozwój osobisty, które są aktywne społecznie, zwłaszcza we wspieraniu innych kobiet. Stypendium pokrywa 50% kosztów czesnego, jednak w każdym roku przyznawane jest co najmniej jedno stypendium dla osoby z organizacji pozarządowej pokrywające 90% kosztów czesnego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu aplikacji w celu uzyskania stypendium jest:

  • Ukończenie studiów co najmniej drugiego stopnia
  • Co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym
  • Przygotowanie eseju na temat: Jak będę rozwijać i wspierać siebie oraz inne kobiety po zdobyciu dyplomu Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe?
  • Przesłanie zgłoszenia z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
  • Spełnienie warunków rekrutacyjnych określonych w Regulaminie ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych

Wniosek należy złożyć do 5 września 2022 r. do godz. 23.59. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona do dnia 14.09.2022 r.

Więcej informacji oraz zasady przystąpienia do konkursu aplikacji dostępne są na stronie: https://lidershe.pl/studia/akademia-przywodztwa-kobiet/akademia-przywodztwa-kobiet-stypendium-lidershe/