Koźmiński pomaga Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
26.04.2021

Studenci naszej Akademii zaangażowali się w wolontariat dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, pomagając w nauce tegorocznym maturzystom.

Wraz z początkiem maja rozpoczynają się egzaminy maturalne. Egzaminy wyjątkowe, bo poprzedzone miesiącami pandemii oraz nauki zdalnej. W tym trudnym czasie dla wielu młodych ludzi, studenci Akademii Leona Koźmińskiego zaangażowali się w działalność wolontariacką, której celem było wsparcie młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej w przygotowaniu się do egzaminów maturalnych. Ósemka studentów Akademii, od początku listopada, regularnie udzielała korepetycji online, wspierając podopiecznych Punktu Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS, będącego częścią Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w nauce matematyki oraz języka angielskiego. 

„Jako studenci często koncentrujemy się wyłącznie na własnym rozwoju i karierze zawodowej. Interesują nas prestiżowe kwalifikacje i najlepsi pracodawcy. Czasami warto jednak zwolnić i zwrócić uwagę na ogromne potrzeby młodzieży, która z wielu przyczyn nie może cieszyć się tak szerokim wachlarzem możliwości. Maturzyści, z którymi miałem przyjemność współpracować, to osoby o ogromnym potencjale. Ich postępy i odradzająca się wiara w swoje możliwości stanowiły dla mnie źródło ogromnej satysfakcji. Należy jednak podkreślić, że udzielone przez nas wsparcie stanowi zaledwie kroplę w morzu potrzeb. Zachęcam więc do udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości” – powiedział nasz student Łukasz Bednorz, który udzielał się jako wolontariusz.

„Pomoc objęła osoby, które nie mogły pozwolić sobie na zajęcia wyrównawcze w formie odpłatnych korepetycji, a bardzo potrzebowały dodatkowego wsparcia i asysty w trakcie nauki zdalnej. Jesteśmy pewni, że ich zaangażowanie i profesjonalizm naszych studentów już za kilka dni znajdzie przełożenie w sukcesie młodzieży w trakcie egzaminów maturalnych” – powiedział Łukasz Olszta z naszego Biura Karier, koordynator wolontariatu.

Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych studentów i mamy nadzieję, że będziemy mogli włączyć się w podobną akcję w przyszłym roku! 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS