Stypendium Santandera
22.01.2021

Sprawdź, jakie stypendium Santander możesz otrzymać – termin aplikacji upływa 14 lutego!

Ruszył nabór wniosków na Stypendia Santander dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Stypendia będą przyznawane w trzech kategoriach: dla najlepszego i najbardziej przedsiębiorczego studenta ALK, za program Koźmiński Voices oraz za osiągnięcia sportowe w ramach AZS. Termin składania aplikacji upływa 14 lutego br. Aplikować można przez platformę Santander Grants.

Stypendium Santander Universidades dla najlepszego i najbardziej przedsiębiorczego studenta ALK:

Stypendium Santander Universidades dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów jest nagrodą dodatkową przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwotach 1x5000 PLN, 2x 3000PLN lub 2x2000 PLN najbardziej przedsiębiorczym studentom z wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Aby otrzymać stypendium w określonej kwocie, należy spełnić następujące warunki: 

  • Studenci ze średnią 4,91-5,00 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium wysokości 5 000,00 PLN. 
  • Studenci ze średnią 4,71-4,90 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium wysokości 3 000,00 zł i 2 000,00 zł.
  • Studenci ze średnią 4,50-4,70 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium wysokości 2 000,00 zł.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia lub 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021. Dodatkowo, studenci muszą wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami, potwierdzającymi ich przedsiębiorczą postawę.

Koźmiński Voices:

Osoby, które mogą wziąć udział w konkursie, to uczestnicy programu Koźmiński Voices, którzy załączą potwierdzenie (certyfikat) aktywnego uczestnictwa w programie, wydawane przez opiekuna Koźmiński Voices.

W konkursie Koźmiński Voices mogą wziąć udział studenci 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021. 

AZS ALK:

Konkurs AZS ALK przeznaczony jest studentów, którzy aktywnie działają w AZS Akademii Leona Koźmińskiego.

W konkursie mogą wziąć udział studenci  działający aktywnie w AZS, którzy posiadają:

  • zaświadczenie od trenera AZS ALK o uczestnictwie w treningach
  • zaświadczenie od AZS ALK o uczestnictwie w AZS ALK 
  • zaangażowanie w reprezentowaniu uczelni na arenach sportowych 

W konkursie AZS ALK mogą wziąć udział studenci 1,2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia, a także od 1 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021, spełniający warunki opisane powyżej. 

Zachęcamy do aplikacji! Termin upływa 14 lutego 2021.

Rejestracja.