Szkoła Doktorska Akademii Leona Koźmińskiego
21.05.2021

Rozpoczynamy nabór do Szkoły Doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Zapisy trwają do 27 czerwca 2021.

Interesuje Cię kariera badacza na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie? Szukasz wymagającej szkoły doktorskiej prowadzonej przez jedną z najlepszych uczelni biznesowych w Europie Środkowej, będącej jednocześnie jednym z najlepszych ośrodków badawczych w tym regionie? Jeśli tak, szkoła doktorska w obszarze nauk społecznych prowadzona w Akademii Leona Koźmińskiego to oferta dla Ciebie. 

Edukacja odbywa się w języku angielskim w trybie stacjonarnym i jest bezpłatna. Doktoranci już od pierwszego miesiąca studiów mogą liczyć na stypendium w wysokości około 2350 zł brutto.

Idealny kandydat do Szkoły Doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego:

  • jest ambitny  
  • planuje swój rozwój zawodowy w obszarze badań w obszarze nauk społecznych
  • potrafi analizować złożone problemy i zagadnienia
  • cechuje się biegłą znajomością j. angielskiego
  • ma udokumentowane wybitne wyniki w nauce osiągnięte w przeszłości 
  • posiada stopień magistra w dziedzinie nauk społecznych, prawnych lub pokrewnych.

Oprócz posiadania udokumentowanych świetnych wyników w nauce, kandydaci do Szkoły Doktorskiej powinni także interesować się badaniami naukowymi. Na studia przyjmowani są absolwenci różnych kierunków (takich jak np. zarządzanie, finanse, ekonomia, prawo, studia inżynierskie, psychologia, czy inne kierunki pokrewne), którzy mają zamiar przyczynić się do znaczącego rozwoju dziedziny nauk społecznych w zakresie zarówno teoretycznym jak i metodologicznym poprzez swoją działalność badawczo-naukową.

Etapy rekrutacji:

  • Złożenie wymaganych dokumentów do 27 czerwca 2021 roku (e-mail, poczta tradycyjna, osobiście w siedzibie uczelni)
  • Rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną między 1 a 3 lipca 2021 roku.
  • Decyzja o przyjęciu na studia

Decyzja zostanie podana do wiadomości kandydata w terminie do końca lipca 2021 roku.

Więcej informacji, program i kontakt TUTAJ.