Rekrutacja Akademia Leona Koźmińskiego 2021
04.05.2022

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim

Kandydaci na studia w j. polskim w naszej uczelni od 4 maja mogą rejestrować się w wirtualnym systemie rekrutacyjnym. Po rejestracji konieczne jest dostarczenie do Biura Rekrutacji oryginałów wymaganych dokumentów - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Tegoroczni maturzyści także mogą dokonać rejestracji, jednak po zdaniu egzaminu maturalnego powinni ponownie wejść na swoje konto i wpisać dane związane z otrzymanym świadectwem, a następnie oryginały dokumentów – tak jak i pozostali kandydaci – dostarczyć do Biura Rekrutacji.

Warunkiem rekrutacji na studia II stopnia w języku polskim dla kandydatów podejmujących inny kierunek studiów od tego, który ukończyli na studiach I stopnia, jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwsze rozmowy zaplanowane są na 21 czerwca. Odbędą się w formule online lub offline - w zależności od preferencji kandydata. Z kolei osoby starające się o przyjęcie na studia II stopnia w języku angielskim powinny zdać egzamin pisemny w formie testu online.

Kandydatom na studia stacjonarne przypominamy, że mają możliwość skorzystania z bogatej oferty stypendialnej, np. stypendium dla najlepszych kandydatów. Laureaci i finaliści olimpiad na szczeblu ogólnopolskich otrzymują specjalne stypendia w wysokości – odpowiednio 100% i 50% czesnego. Studenci ALK mogą również liczyć na stypendia sportowe, naukowe, artystyczne, stypendium ministra, socjalne oraz Fundacji Koźmińskich.

W ofercie stypendialnej mamy również propozycję dla obywateli Ukrainy, którzy zamierzają studiować na naszej uczelni ekonomię.

Szczegółowe informacje nt. stypendiów i możliwości finansowania studiów TUTAJ.

LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO ALK TUTAJ

Więcej o studiach I stopnia i jednolitych magisterskich

Więcej o studiach II stopnia