14.10.2021

Rektor naszej Akademii, prof. Grzegorz Mazurek, objął patronatem honorowym konferencję online „Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce”. 

W konferencji weźmie udział kilkudziesięciu panelistów – ekspertów w temacie ładu korporacyjnego z biznesu, administracji, mediów, instytucji międzynarodowych i wyższych uczelni, którzy będą uczestniczyć w debacie online o dobrych praktykach ładu korporacyjnego, stanu stosowania jego zasad w Polsce i rosnącej roli czynników ESG. Naszą Akademię reprezentować będzie prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie.

Panel The Role of Auditors in Corporate Governance będzie prowadzony z udziałem ekspertów ładu korporacyjnego spoza Polski. Konferencję, która ma na celu edukowanie i popularyzację pojęcia ładu korporacyjnego, otworzy między innymi wystąpienie przedstawicielki kierownictwa OECD, Mathilde Mesnard, która w prezentacji przedstawi obecne wyzwania i cele, jakie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego stawia sobie obecnie jej instytucja.

Konferencję organizuje Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA).

„Celem PANA jest dążenie do jak najwyższej jakości sprawozdań finansowych. Co istotne, sprawozdawczość finansowa jest kluczowym elementem z punktu widzenia ładu korporacyjnego, ponieważ rzetelność i jasność danych finansowych stanowi o stopniu przejrzystości działania firmy dla inwestorów i całej gospodarki. Jednak ład korporacyjny to pojęcie znacznie szersze i ewoluujące w czasie. Dlatego chcieliśmy skupić na jednej konferencji wiodących ekspertów polskich i światowych. Zależy nam na tym, żeby zachęcić inwestorów, menedżerów i członków organów nadzoru do refleksji, jak zapewnić przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. Wierzymy, że takie działania mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce” – powiedział Prezes PANA, Marcin Obroniecki.

Wydarzenie odbędzie się 19 października br. w godz. 10:00-16:30.

Transmisja live z konferencji będzie dostępna na kanale PANA na YouTube dla osób zalogowanych. Program konferencji oraz link do rejestracji TUTAJ.