22.06.2022

Projekt Humans in Digital Logistics (HuLog) uzyskał finansowanie w wysokości 1,5 mln euro w ramach europejskiego programu CHANSE

Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem w międzynarodowym projekcie o wartości niemal 1.5 mln euro. Projekt HuLog: Humans in Digital Logistics realizowany będzie w ramach programu CHANSE finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem zespołu po stronie ALK jest dr Miłosz Miszczyński.

Konsorcjum HuLog powstało z inicjatywy dr. Miłosza Miszczyńskiego z Katedry Zarządzania ALK i jest wspólnym przedsięwzięciem czterech europejskich uczelni:

  • Hasselt University z Belgii (Project Coordinator),
  • Akademii Leona Koźmińskiego,
  • Hertie School of Governance z Niemiec, 
  • Leeds University Business School z Wielkiej Brytanii.

W ramach finansowania projektu Chanse konsorcjum otrzyma łącznie 1,499,984 EUR. Badania polskiego zespołu obejmą kluczowe centra logistyczne w różnych częściach Europy. W konsorcjum uczestniczą nie tylko pracodawcy, ale również organizacje pozarządowe i związki zawodowe.

Projekt będzie badał, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w sektorze logistycznym w Europie. Logistyka jest dziś pod ogromnym wpływem szybko rozwijających się technologii cyfrowych w łańcuchach dostaw, które opierają się o model zakupów online, harmonizując systemy śledzenia przesyłek i optymalizując operacje magazynowe w celu skrócenia czasu obsługi towarów. Projekt bada, jak rola branży logistycznej rośnie, generując nowe miejsca pracy, modele zatrudnienia i sposoby kontroli pracowników. Jest to szczególnie istotne w historycznym momencie, w którym jesteśmy, doświadczając problemów łańcucha dostaw m.in w kryzysach zdrowia publicznego (pandemia Covid-19) czy kryzysach handlowych (Brexit).