26.01.2023

Prof. Izabela Grabowska z nominacją na członkinię Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Serdeczne gratulacje od całej społeczności Akademii Leona Koźmińskiego! Jesteśmy przekonani, że wiedza Pani Profesor będzie nieoceniona dla Rady i przyczyni się do rozwoju Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Prof. dr hab. Izabela Grabowska związana jest z obszarem nauk społecznych, socjologii i ekonomii. Jest autorką ponad 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich, a także zdobywczynią prestiżowych grantów badawczych. W Akademii Leona Koźmińskiego związana jest z Katedrą Ekonomii oraz Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASCH – Center for Research on Social Change and Human Mobility). Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami, rynkiem pracy oraz karierami zawodowymi. Jej badania pokazują m.in. znaczenie i oddziaływanie doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych.