prof Grzegorz Kolodko
23.09.2021

Prof. Grzegorz W. Kołodko otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obchodzący 95-lecie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uchwałą Senatu uczelni w uznaniu wybitnych osiągnięć w naukach ekonomicznych przyznał profesorowi Grzegorzowi W. Kołodko, naszemu wykładowcy i Dyrektorowi Centrum Badawczego TIGER w ALK, tytuł doktora honoris causa. 

Uroczystość nadania godności odbędzie się podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie profesor wygłosi wykład zatytułowany: „Nieodwracalność globalizacji a przyszłość gospodarcza Polski”.

Gratulujemy Panu Profesorowi!