21.01.2022

Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel, wieloletni Rektor, a obecnie Honorowy Prezydent naszej uczelni, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego 19 stycznia 2022, na wniosek Wydziału Zarządzania UW, jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa. 

– Profesor Koźmiński jest jednym z filarów nauk o zarządzaniu w Polsce i Europie. Przyczynił się jako dziekan Wydziału Zarządzania UW do zmiany metod i sztuki zarządzania, a także nowoczesnej nauki organizacji. Miał duży udział w transformacji gospodarki polskiej – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, Rektor UW. – Prof. Koźmińskiemu jako jednemu z nielicznych udało się wprowadzić w życie reguły i zasady zarządzania, które opracowywał i wykładał na uniwersytetach polskich i zagranicznych, poprzez stworzenie z sukcesem Akademii Leona Koźmińskiego (źródło: uw.edu.pl)

Promotorem doktoratu jest prof. Beata Glinka, recenzentami zaś prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Eric Cornuel z HEC Graduate School of Management.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 16 lutego 2022. 

Więcej na stronach UW

Gratulujemy Panu Profesorowi i bardzo się cieszymy!