pomnik powstania 1
05.08.2021

Prof. Andrzej K. Koźmiński oraz prof. Witold T. Bielecki złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego, oddając cześć bohaterom Powstania.

Wspominamy Patrona naszej uczelni, prof. Leona Koźmińskiego, który w Powstaniu Warszawskim, w stopniu porucznika, walczył na Mokotowie jako członek dowództwa Zgrupowania AK „Baszta”. Wcześniej, już od września 1939 roku, walczył w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej prof. Leon Koźmiński uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH, oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce „Z” – „Ziemie Zachodnie”, przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj.

Wracamy pamięcią również do historii naszego wykładowcy i doktora honoris causa, prof. Witolda Kieżuna, który w trakcie Powstania służył w oddziale do zadań specjalnych „Harnaś” w batalionie „Gustaw”, pod pseudonimem „Wypad”. Tuż po zakończeniu wojny został zesłany do sowieckiego obozu zagłady, gdzie cudem uniknął śmierci. Za męstwo i odwagę na polu walki został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Orderem Virtuti Militari.  

Prof. Witold Kieżun wielokrotnie podkreślał, że Powstanie Warszawskie było najpiękniejszym okresem jego życia i niezwykłym wydarzeniem społecznym – olbrzymia grupa ludzi zjednoczyła się, by walczyć o wartość wyższego rzędu. Podkreślał też, że zawsze miał w życiu ogromne szczęście i w czasie Powstania czuł, że jest bezpieczny i nic mu się nie stanie. Prof. Kieżun w czerwcu tego roku, w wieku 99 lat, odszedł na wieczną służbę.  

Opowieść profesora Kieżuna, jako uczestnika Powstania Warszawskiego: TUTAJ.