Nagrody prezesa rady ministrow 2021
27.10.2021

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania, zdobyła nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

Prof. Ciszewska-Mlinarič z Katedry Strategii ALK została nagrodzona w kategorii Wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. 

Monografia prof. Ciszewskiej-Mlinarič pt. „Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw” (wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2019), będąca głównym osiągnięciem naukowym w trakcie postępowania habilitacyjnego w 2020 r., została doceniona za podjęcie bardzo ważnego i aktualnego tematu związanego z występowaniem dystansu (mierzonego w różnych kategoriach: geograficznym, instytucjonalnym, kulturowym i psychicznym będących w głównym centrum zainteresowania badawczego) i jego znaczenia (jako bariery) dla prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze międzynarodowym. 

Pani Profesor niedawno odbierała swój dyplom habilitacyjny w trakcie uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych w naszej uczelni. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!