ABRAGO-NEWS
16.11.2020

Prof. ALK dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz laureatem LV Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny nauk prawnych

6 listopada 2020 zostały ogłoszone wyniku Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Do konkursu zgłoszono 14 prac habilitacyjnych i 15 doktorskich. Sąd Konkursowy pierwszą nagrodę przyznał prof. ALK dr. hab. Maciejowi de Abgaro Zachariesiowiczowi, wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego, za pracę habilitacyjną pt. „Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori”.

Gratulujemy!

Lista wszystkich nagrodzonych prac dostępna jest tutaj.

Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz laureatem LV Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny nauk prawnych