Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce-raport
10.01.2022

Polacy mają zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce. 71 procent respondentów deklaruje zaufanie do Komisji Nadzoru Finansowego – wynika z badania przeprowadzonego przez prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak, dr Annę Pikos i dr. Marcina Wardaszko.

Zaufanie umożliwia sprawne funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego. W Polsce uznano je nawet za jeden z celów nadzoru nad rynkiem finansowym. Budowa lub naprawa zaufania to główny postulat, zarówno w kontekście nowych projektów rozwijających rynek finansowy, jak i incydentów dotykających uczestników rynku finansowego. Zaufanie przynosi szereg korzyści, takich jak np. lepsza ochrona interesu publicznego, lepsza i szybsza implementacja uzgodnień regulacyjnych, większa zgodność działania firm z przepisami prawa, niższe koszty koordynacji rynku, wyższa legitymizacja procesu regulacji.

Zaufanie na rynku finansowym tworzy się w interakcji pomiędzy trzema grupami podmiotów: nadzorem, dostawcami produktów i usług oraz konsumentami. W obszarze regulowanego rynku finansowego w Polsce podmioty te to: Komisja Nadzoru Finansowego, dostawcy produktów i usług w obszarze nadzorowanym przez KNF oraz konsumenci. 

Jesienią 2021 przedstawiliśmy pierwsze w Polsce wstępne badanie diagnozujące zaufanie konsumentów do regulatora rynku, czyli do Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie przedstawiamy wyniki pełnego badania diagnozującego zaufanie do regulatora rynku, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Badanie przeprowadziliśmy na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, uczestników rynku finansowego w zakresie produktów i usług nadzorowanych przez KNF. Potwierdza ono wyniki uzyskane przez nas w badaniu wstępnym przeprowadzonym jesienią 2021, które wskazało, że konsumenci mają zaufanie do KNF. 

W badaniu dokonujemy kompleksowej diagnozy zaufania obywateli do Komisji Nadzoru Finansowego. Wychodzimy w nim poza prostą deklarację typu „Mam/Nie mam zaufania”. Opieramy się na złożonym, trójaspektowym narzędziu oceny wiarygodności nadzoru w oczach konsumentów; a na tej podstawie zaufania. Trzy badane wymiary wiarygodności instytucji nadzoru to: kompetencje (competence), dobra wola (benevolence) i uczciwość (integrity).

Cały raport „Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce” znajduje się TUTAJ.